Vragen en antwoorden over de fusie: kindergeneeskunde

Sinds 1 april 2017 is het Waterlandziekenhuis gefuseerd met het Westfriesgasthuis. Zo nu en dan leven er vragen over de gevolgen voor patiënten, o.a. van de afdeling kindergeneeskunde. Hieronder vindt u antwoorden op enkele vragen.

Waarom verplaatst klinische geneeskunde (meerdaagse opname van kinderen) naar Hoorn en dagbehandeling naar Purmerend?

Meerdaagse opname
Door het samengaan van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis kunnen we de kwaliteit van zorg voor kinderen verder verbeteren. Zo maakt deze verhuizing het mogelijk om 24 uur per dag, zeven dagen per week een kinderarts, anesthesist en OK-team in huis te hebben. Hierdoor kunnen we nog sneller ingrijpen als dat nodig is. Een groot deel van de zorg die we verlenen in de kliniek kindergeneeskunde is aan pasgeborenen. Met het verplaatsen van de acute geboortezorg en zorg voor pasgeboren baby’s naar Hoorn komt dus het grootste deel van de zorg op de opnameafdeling voor kinderen in Purmerend te vervallen. Het liefst bieden wij alle zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten, maar dat is kwalitatief en financieel gezien niet haalbaar. Het is niet mogelijk om een complete verpleegafdeling open houden voor een paar patiënten. Daarom verhuist de neonatologie en klinische kindergeneeskunde samen met de acute geboortezorg op 4 november 2018 naar Hoorn. De keuze voor Hoorn heeft te maken met verschillende factoren, te weten:

  • De geografische ligging (in het midden tussen regio Enkhuizen en Waterland).
  • De aanwezigheid van een modern en volledig toegeruste afdeling kindergeneeskunde met alle zorg en faciliteiten voor kinderen (zoals verblijf in familiesuites).
  • De mogelijkheid om dit centrum uit te breiden, zodat ook alle kinderen uit Waterland hier terecht kunnen.

Dagbehandeling
De verplaatsing van de klinische opnames van Purmerend naar Hoorn, wordt gevolgd door de verplaatsing van Hoorn naar Purmerend van ingrepen waarvoor kinderen niet in het ziekenhuis hoeven te overnachten, zoals het verwijderen van keelamandelen en liesbreukcorrecties. Dat sluit ook aan bij de algemene verdeling van zorg binnen het fusieziekenhuis: ziekenhuisopnames voor zwaardere behandelingen worden in Hoorn gedaan, andere minder complexe behandelingen juist in Purmerend. De kinderafdeling in Purmerend wordt verbouwd tot een state-of-the-art centrum voor dagingrepen speciaal voor kinderen.

Veel blijft ook hetzelfde. In Purmerend en Hoorn kan u met uw kind op het spreekuur komen bij de kinderarts. De spreekuren in Volendam blijven ook. Voor spoedeisende zorg kunt u terecht op beide locaties. Als het nodig is, wordt uw kind overgeplaatst naar (de kinderafdeling in) Hoorn.

De kinderafdelingen van het fusieziekenhuis bieden alle zorg die je als kind (en ouder) nodig hebt. Van astma tot keelamandelen. Van top tot teen. Van jong tot oud. Van klein zeer tot heel ziek Met persoonlijke aandacht, voor kind en ouder(s). En specialisatie in de zorgvragen uit de regio, zoals PCD (Volendam) en kinderoncologie in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum.

Per wanneer wordt de klinische kindergeneeskunde verplaatst?
Neonatologie en Klinische kindergeneeskunde verplaatsen op 4 november van Purmerend naar Hoorn, gelijk met de acute geboortezorg.

Wat zijn de voordelen voor het verplaatsen van de kindergeneeskunde?
Dankzij de fusie blijft de specialistische medische zorg beschikbaar in de regio. Landelijk beleid vraagt van ons om zorg efficiënt in te richten en meer samen te voegen. Zonder fusie zouden patiënten op den duur nog verder moeten reizen voor hun behandeling. Samen kunnen we een hoge kwaliteit leveren: Meer artsen per vakgroep maakt het mogelijk om te specialiseren. We kunnen onze ervaring delen en goed voldoen aan toenemende kwaliteitseisen.

Specifiek voor kindergeneeskunde betekent dit bijvoorbeeld dat er 24 uur per dag, zeven dagen per week een kinderarts, anesthesist en OK-team aanwezig is in Hoorn. Hierdoor kunnen we nog sneller ingrijpen als dat nodig is. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om verder te specialiseren op zorgvragen uit de regio. Zoals Primaire Ciliaire Dyskinesie/PCD (Volendam), het aanbieden van oncologische kindergeneeskunde dichtbij huis aan brede regio Noord-Holland dankzij samenwerking met Maxima Medisch Centrum. En betere begeleiding van adolescenten/jong volwassenen met diabetes.

Een voorwaarde voor goede zorg is bovendien dat er voldoende gekwalificeerd personeel inzetbaar is. Het landelijk tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen heeft ook zijn weerslag op onze ziekenhuizen. Dankzij het bundelen van onze teams uit Purmerend en Hoorn zijn we verzekerd van voldoende gespecialiseerde medewerkers om de beste zorg aan de kinderen in de regio te kunnen bieden.

Waarom zou ik met een ziek kind naar Hoorn gaan als ik ook naar Amsterdam/Zaandam kan?

  • Er is straks 24 uur per dag, zeven dagen per week een kinderarts, anesthesist en OK-team aanwezig in Hoorn. Hierdoor kunnen we nog sneller ingrijpen als dat nodig is: niet alleen bij pasgeboren kindjes maar ook bij oudere kinderen die met spoed zorg nodig hebben.
  • In Hoorn is een moderne kinderafdeling, waar ouder(s) en kind samen op een kamer kunnen verblijven.
  • De kinderartsen uit Purmerend werken ook in Hoorn.

Hoe kom ik van en naar Hoorn als mijn kind opgenomen is en ik niet kan voorzien in eigen vervoer?
Als uw kind wordt opgenomen en u heeft zelf geen toegang tot (openbaar) vervoer, zijn er wellicht mensen in uw omgeving waar u een beroep op kan doen. Het ziekenhuis kan niet voorzien in vervoer. Je kunt helaas niet in de auto van je verloskundige meerijden naar Hoorn. Dat mag niet van de verzekering. Het is daarom verstandig om alvast na te denken over vervoer.

Wat doe ik als mijn kind ’s nachts of in het weekend heel erg ziek is?
Net als nu belt u bij acute situaties 112. Als de klacht niet levensbedreigend is, maar ook niet kan wachten tot een afspraak op de volgende dag bij uw eigen huisarts, dan belt u de Spoedpost van het Waterlandziekenhuis via tel. (0299) 31 32 33. De dienstdoende huisarts van de Spoedpost geeft aan wat de volgende stap is. Een kind kan wel op de spoedeisende hulp in Purmerend worden behandeld voor kleine verwondingen, zoals schaaf- en snijwonden of (ongecompliceerde) botbreuken waarvoor geen opname of operatie nodig is. Andere artsen behandelen deze zaken. Afhankelijk van de ernst en de aard van de klacht kan ook door de huisarts worden geadviseerd om naar de spoedeisende hulp in het Westfriesgasthuis Hoorn te gaan voor verdere behandeling. Voorbeelden daarvan zijn hoge koorts, buikpijn, een ongeval, problemen met slikken, benauwdheid en/of (heftige) allergische reacties. In Hoorn is 24 uur per dag, 7 dagen in de week een kinderarts, anesthesist en OK team in huis.

Verandert er iets aan de spoedeisende hulp tijdens kantooruren?
Nee, ouders van zieke kinderen moeten tijdens kantooruren – net zoals nu – gewoon contact opnemen hun eigen huisarts. Die neemt als dat nodig is contact op met de aanwezig kinderarts in Purmerend voor verdere beoordeling en behandeling in Purmerend of Hoorn. Dat is afhankelijk van de aard van de klacht.

Heeft de verhuizing ook te maken met de financiële situatie?
De verhuizing staat los van het begrotingstekort van het Westfriesgasthuis en het Waterlandzie-kenhuis. De plannen voor de verhuizing zijn al twee jaar geleden gemaakt. De reden voor verhui-zing ligt in het verder verbeteren van kwaliteit van zorg en het samenvoegen van teams dat nodig is vanwege het (landelijke) personeelstekort.

Is het Westfriesgasthuis voorbereid op de komst van meer patiënten?
Ja, het aantal kraamsuites is uitgebreid. Op de kinderafdeling/neonatologie is in de afgelopen periode verbouwd waardoor we vijf suites hebben die we flexibel kunnen inzetten (neonaten of kinderen), afhankelijk van de zorgbehoefte. Na de verhuizing is er door het samenvoegen van de afdelingen ook altijd voldoende personeel beschikbaar.

Welk telefoonnummer bel ik bij spoed?
Als iedere seconde telt belt u 112.
Als uw klacht niet levensbedreigend is, maar ook niet kan wachten tot een afspraak op de volgende dag bij uw eigen huisarts dan belt u de spoedpost 0299 313233.