Wat kost de behandeling van mijn kind?

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Zie ook www.dezorgnota.nl

Let op!  Informeer vóór behandeling
Het kan zijn dat de kosten van uw behandeling niet worden vergoed. Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Kijkt u dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar of deze met het ziekenhuis van uw keuze een contract heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komen. Komt u er niet helemaal uit of vraagt u zich af met welk ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Verzekering en vergoeding

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico, in 2015 is dat 375 euro. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Dit is afhankelijk van uw zorgpolis.

Verplicht eigen risico in 2016: 385 euro
De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar.  Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, tenzij u hier andere afspraken over heeft gemaakt.  Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Het eigen risico is voor het jaar 2016 bepaald op 385 euro (2015 = 375 euro). Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen.

Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt en wordt naar rato van het kalenderjaar verrekend. Bijvoorbeeld: u bent in september jarig, dan betaalt u maximaal dat jaar 385 euro/12 maanden = 32,08 euro x 4 maanden (september t/m december) = 128,33 euro eigen risico. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Je kan kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100 euro tot een van maximaal € 500 per jaar. Dit vrijwillig eigen risico wordt opgeteld bij het bedrag van het verplicht eigen risico (€ 385).

Bent u aanvullend verzekerd?
Een aantal ziekenhuisbehandelingen wordt niet uit de basisverzekering vergoed, of maar gedeeltelijk. Dat betekent dat u de rekening – of een deel daarvan – zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor vaak aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Geen contract met zorgverzekeraar
Als het ziekenhuis voor uw behandeling geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan moet u een deel van de kosten zelf  betalen. Het ziekenhuis kan dan de zogenaamde passantenprijs in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Deze passantenprijzen kunt hieronder aan de pagina vinden. U kunt ook overstappen op een zorgverzekeraar die wel een contract heeft met uw ziekenhuis of u kunt overstappen naar een restitutiepolis die u keuzevrijheid van zorgaanbieder biedt.

U kunt één keer per jaar van zorgverzekering veranderen. Uw bestaande verzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Geen medische noodzaak?
Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen.

Altijd verwijsbrief nodig
U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijzing als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervoor betalen. In de meeste gevallen krijgt u een verwijzing via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na uitgifte, een jaar geldig.

Spoedeisende hulp of huisartsenpost
Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan verrekent uw zorgverzekeraar de vergoeding met uw eigen risico. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of  buiten kantooruren naar de Huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De Huisartsenpost is alleen geopend buiten kantorenuren, dat wil zeggen, ’s avonds, in het weekend en op feestdagen. Op de tijden dat u niet bij uw eigen huisarts terecht kan.

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?
Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Als u niet verzekerd bent
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Dit is het zogenaamde passantentarief.  U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten. (zie ook Passantentarieven).

Wat kost mijn behandeling?

Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn ruim 4500 DBC’s met elk een eigen prijs. Uw totale behandeling, van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle, kan uit meerdere DBC’s bestaan. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat – poliklinisch, dagbehandeling opname en/of operatie – kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijke van of er een aanvullend onderzoek plaatsvindt.

De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het ziekenhuis. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis.

Uw zorgnota
U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die na 1 juni 2014 zijn gestart, ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota vindt u:
– de naam van het ziekenhuis,
– het specialisme waar u onder behandeling bent geweest,
– de consumentenomschrijving van de DBC’s,
– de kosten
– de begin- en einddatum van een DBC
– de zorgactiviteiten die hebben plaatsgevonden

 Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan. Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Op de website www.dezorgnota.nl staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Ook kunt u zien met welke soort vraag u bij welke instantie terecht kunt. Wilt u weten hoeveel een behandeling gaat kosten? Neem dan contact op met het ziekenhuis voor een prijsindicatie. De zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.

Passantentarieven Waterlandziekenhuis

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Dit is het zogenaamde passantentarief.  U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

Passantentarieven 2018*

*Deze prijzen zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december 2018. Wij behouden ons het recht voor deze prijslijst aan te passen als de landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Wanneer er een prijsverschil is tussen het moment van opvragen en de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt), is de prijs op laatstgenoemd moment altijd van toepassing.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de kosten van uw behandeling of uw factuur? De afdeling klantencontacten staat u graag te woord. Zij zijn bereikbaar per e-mail: klantencontacten@wlz.nl of telefonisch – op werkdagen – op telefoonnummer (0299) 457 226 / 227.