Vragen en antwoorden over fusie

Sinds 1 april 2017 is het Waterlandziekenhuis gefuseerd met het Westfriesgasthuis. Zo nu en dan leven er vragen over de gevolgen voor patiënten. Hieronder vindt u antwoorden op enkele vragen die we horen.

Wat betekent de fusie voor patiënten?
Dankzij de fusie blijft de specialistische medische zorg in de regio. Landelijk beleid vraagt van ons om zorg efficiënt in te richten en meer samen te voegen. Zonder fusie zouden patiënten op termijn nog verder moeten reizen voor hun behandeling.
Dankzij de fusie blijft veel hetzelfde: de poliklinieken blijven gewoon open op alle locaties (Hoorn, Purmerend, Volendam, Enkhuizen en Heerhugowaard). De patiënt kan gewoon naar de dokter op het spreekuur op de polikliniek in de buurt.

Wat verandert er?
• Groter aanbod
Het aanbod van specialismes in Purmerend en Volendam wordt uitgebreid. Zo is sinds de fusie ook geriatrie (zorg voor ouderen) en MaagDarmLever en scopie-onderzoek in Purmerend. Verder heeft Volendam sinds de fusie een pijnpoli.
• Behandelingen op één locatie
Sommige ziekenhuisopnames voor zwaardere behandelingen worden in Hoorn gedaan, andere minder complexe behandelingen juist in Purmerend. Sommige Waterlanders moeten dus naar Hoorn voor een ingreep, sommige West-Friezen moeten naar Purmerend. Zo houden we de zorg goed van kwaliteit en toegankelijk voor iedereen.
• Verloskunde
Vanaf 4 november 2018 zijn bevallingen in het nieuwe Centrum voor geboortezorg in het Westfriesgasthuis in Hoorn geconcentreerd. De zorg voor pasgeborenen is ook verhuisd naar Hoorn. Het is vanaf die datum niet meer mogelijk om het in het Waterlandziekenhuis te bevallen. De begeleiding van zwangerschap en de nacontroles blijven wel gewoon in Purmerend.
• Spoedeisende Hulp
In beide ziekenhuizen blijven de afdelingen Spoedeisende Hulp en Intensive Care bestaan.
Net zoals nu al het geval is, zal de complexe spoedzorg alleen in Hoorn aangeboden worden.

Wanneer is duidelijk waar ik voor welke zorg terecht kan?
U kunt op elke locatie terecht voor het spreekuur van de dokter. Alleen sommige behandelingen of opnames worden in de komende jaren op een specifieke locatie aangeboden, waardoor we de kwaliteit van zorg op die plek verder kunnen verbeteren.

Kunnen patiënten nog kiezen op welke locatie ze behandeld willen worden?
Ja, de meeste zorg blijft op de huidige locatie gehandhaafd. Alleen sommige specifieke behandelingen of operaties gaan naar een bepaalde locatie.

Krijgt het gefuseerde ziekenhuis een nieuwe naam?
Ja zeker. Vanaf begin 2019 wordt de naam van het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis Dijklander Ziekenhuis

Het waarom van de fusie wordt mooi uitgelegd, maar is het niet gewoon een bezuinigingsoperatie?
Nee. Natuurlijk proberen we ook efficiënter te werken en daarmee onnodige uitgaven te voorkomen. De fusie is echter niet in gang gezet vanwege kostenbesparing, maar om onze kwaliteit van zorg te behouden en verbeteren en om complexe zorg in de regio te behouden. Zonder fusie zouden Westfriezen en Waterlanders op termijn aangewezen zijn op Amsterdam.

Gaat de fusie ook banen kosten?
Nee. De fusie is in de eerste plaats juist bedoeld om zorg en daarmee ook werkgelegenheid in de regio te behouden. Sinds maart 2018 is duidelijk dat er geen ontslagen nodig zijn, sterker nog, iedereen is keihard nodig om ongekend goed zorg te (blijven) bieden. Het natuurlijk personeelsverloop van een instelling schommelt op dit moment tussen de vijf en de tien procent. In het oorspronkelijke ondernemingsplan was een vermindering meegenomen van 100 fte. Als we (voorzichtig) uitgaan van vijf procent, dan betekent dat alleen al 100 fte uitstroom per jaar. Deze rekensom laat zien dat we per saldo mensen moeten aantrekken en dus niet ontslaan.

KINDERGENEESKUNDE

Waarom is klinische geneeskunde (meerdaagse opname van kinderen) naar Hoorn verplaatst en veel dagbehandelingen naar Purmerend?

Meerdaagse opname
Door het samengaan van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis kunnen we de kwaliteit van zorg voor kinderen verder verbeteren. Zo maakt deze verhuizing het mogelijk om 24 uur per dag, zeven dagen per week een kinderarts, anesthesist en OK-team in huis te hebben. Hierdoor kunnen we nog sneller ingrijpen als dat nodig is. Een groot deel van de zorg die we verlenen in de kliniek kindergeneeskunde is aan pasgeborenen. Met het verplaatsen van de acute geboortezorg en zorg voor pasgeboren baby’s naar Hoorn komt dus het grootste deel van de zorg op de opnameafdeling voor kinderen in Purmerend te vervallen. Het liefst bieden wij alle zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten, maar dat is kwalitatief en financieel gezien niet haalbaar. Het is niet mogelijk om een complete verpleegafdeling open houden voor een paar patiënten. Daarom zijn de afdelingen neonatologie en klinische kindergeneeskunde samen met de acute geboortezorg op 4 november 2018 naar Hoorn verhuisd. De keuze voor Hoorn heeft te maken met verschillende factoren, te weten:

  • De geografische ligging (in het midden tussen regio Enkhuizen en Waterland.
  • De aanwezigheid van een modern en volledig toegeruste afdeling kindergeneeskunde met alle zorg en faciliteiten voor kinderen (zoals verblijf in familiesuites).
  • De mogelijkheid om dit centrum uit te breiden, zodat ook alle kinderen uit Waterland hier terecht kunnen.

Dagbehandeling
De verplaatsing van de klinische opnames van Purmerend naar Hoorn, wordt in de toekomst gevolgd door de verplaatsing van Hoorn naar Purmerend van ingrepen waarvoor kinderen niet in het ziekenhuis hoeven te overnachten, zoals het verwijderen van keelamandelen en liesbreukcorrecties. Dat sluit ook aan bij de algemene verdeling van zorg binnen het fusieziekenhuis: ziekenhuisopnames voor zwaardere behandelingen worden in Hoorn gedaan, andere minder complexe behandelingen juist in Purmerend. De kinderafdeling in Purmerend wordt verbouwd tot een state-of-the-art centrum voor dagingrepen speciaal voor kinderen.

Veel blijft ook hetzelfde. In Purmerend en Hoorn kan u met uw kind op het spreekuur komen bij de kinderarts. De spreekuren in Volendam blijven ook. Voor spoedeisende zorg kunt u terecht op beide locaties. Als het nodig is, wordt uw kind overgeplaatst naar (de kinderafdeling in) Hoorn.

De kinderafdelingen van het fusieziekenhuis bieden alle zorg die je als kind (en ouder) nodig hebt. Van astma tot keelamandelen. Van top tot teen. Van jong tot oud. Van klein zeer tot heel ziek Met persoonlijke aandacht, voor kind en ouder(s). En specialisatie in de zorgvragen uit de regio, zoals PCD (Volendam) en kinderoncologie in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum.

Per wanneer wordt de klinische kindergeneeskunde verplaatst?
Neonatologie en Klinische kindergeneeskunde zijn op 4 november van Purmerend naar Hoorn verplaatst, gelijk met de acute geboortezorg.

Wat zijn de voordelen voor het verplaatsen van de kindergeneeskunde?
Dankzij de fusie blijft de specialistische medische zorg beschikbaar in de regio. Landelijk beleid vraagt van ons om zorg efficiënt in te richten en meer samen te voegen. Zonder fusie zouden patiënten op den duur nog verder moeten reizen voor hun behandeling. Samen kunnen we een hoge kwaliteit leveren: Meer artsen per vakgroep maakt het mogelijk om te specialiseren. We kunnen onze ervaring delen en goed voldoen aan toenemende kwaliteitseisen.

Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om verder te specialiseren op zorgvragen uit de regio. Zoals Primaire Ciliaire Dyskinesie/PCD (Volendam), het aanbieden van oncologische kindergeneeskunde dichtbij huis aan brede regio Noord-Holland dankzij samenwerking met Maxima Medisch Centrum. En betere begeleiding van adolescenten/jong volwassenen met diabetes.

Een voorwaarde voor goede zorg is bovendien dat er voldoende gekwalificeerd personeel inzetbaar is. Het landelijk tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen heeft ook zijn weerslag op onze ziekenhuizen. Dankzij het bundelen van onze teams uit Purmerend en Hoorn zijn we verzekerd van voldoende gespecialiseerde medewerkers om de beste zorg aan de kinderen in de regio te kunnen bieden.

Wat doe ik als mijn kind ’s nachts of in het weekend heel erg ziek is?
Net als nu belt u bij acute situaties 112. Als de klacht niet levensbedreigend is, maar ook niet kan wachten tot een afspraak op de volgende dag bij uw eigen huisarts, dan belt u de Spoedpost van het Waterlandziekenhuis via tel. (0299) 31 32 33. De dienstdoende huisarts van de Spoedpost geeft aan wat de volgende stap is. Een kind kan wel op de spoedeisende hulp in Purmerend worden behandeld voor kleine verwondingen, zoals schaaf- en snijwonden of (ongecompliceerde) botbreuken waarvoor geen opname of operatie nodig is. Andere artsen behandelen deze zaken. Afhankelijk van de ernst en de aard van de klacht kan ook door de huisarts worden geadviseerd om naar de spoedeisende hulp in het Westfriesgasthuis Hoorn te gaan voor verdere behandeling. Voorbeelden daarvan zijn hoge koorts, buikpijn, een ongeval, problemen met slikken, benauwdheid en/of (heftige) allergische reacties. In Hoorn is 24 uur per dag, 7 dagen in de week een kinderarts, anesthesist en OK team in huis.

Verandert er iets aan de spoedeisende hulp tijdens kantooruren?
Nee, ouders van zieke kinderen moeten tijdens kantooruren – net zoals nu – gewoon contact opnemen hun eigen huisarts. Die neemt als dat nodig is contact op met de aanwezig kinderarts in Purmerend voor verdere beoordeling en behandeling in Purmerend of Hoorn. Dat is afhankelijk van de aard van de klacht.

Heeft de verhuizing ook te maken met de financiële situatie?
De verhuizing staat los van het begrotingstekort van het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis. De plannen voor de verhuizing zijn al twee jaar geleden gemaakt. De reden voor verhuizing ligt in het verder verbeteren van kwaliteit van zorg en het samenvoegen van teams dat nodig is vanwege het (landelijke) personeelstekort.

Is het Westfriesgasthuis voorbereid op de komst van meer patiënten?
Ja, het aantal kraamsuites is uitgebreid. Op de kinderafdeling/neonatologie is in de afgelopen periode verbouwd waardoor we vijf suites hebben die we flexibel kunnen inzetten (neonaten of kinderen), afhankelijk van de zorgbehoefte. Na de verhuizing is er door het samenvoegen van de afdelingen ook altijd voldoende personeel beschikbaar.

Welk telefoonnummer bel ik bij spoed?
Als iedere seconde telt belt u 112.
Als uw klacht niet levensbedreigend is, maar ook niet kan wachten tot een afspraak op de volgende dag bij uw eigen huisarts dan belt u de spoedpost 0299 313233.

Waarom zou ik met een ziek kind naar Hoorn gaan als ik ook naar Amsterdam/Zaandam kan?

  • Er is straks 24 uur per dag, zeven dagen per week een kinderarts, anesthesist en OK-team aanwezig in Hoorn. Hierdoor kunnen we nog sneller ingrijpen als dat nodig is: niet alleen bij pasgeboren kindjes maar ook bij oudere kinderen die met spoed zorg nodig hebben.
  • In Hoorn is een moderne kinderafdeling, waar ouder(s) en kind samen op een kamer kunnen verblijven.
  • De kinderartsen uit Purmerend werken ook in Hoorn.

Hoe kom ik van en naar Hoorn als mijn kind opgenomen is en ik niet kan voorzien in eigen vervoer?
Als uw kind wordt opgenomen en u heeft zelf geen toegang tot (openbaar) vervoer, zijn er wellicht mensen in uw omgeving waar u een beroep op kan doen. Het ziekenhuis kan niet voorzien in vervoer.

GEBOORTEZORG

Waarom zijn de bevallingen en neonatologie van het Geboortehotel VCW en Waterlandziekenhuis naar het Centrum voor geboortezorg verhuisd?
Door het samengaan van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis kunnen we de kwaliteit van zorg aan vrouw en kind verder verbeteren. Zo maakt het verplaatsen van de acute geboortezorg 4 november 2018 het mogelijk om 24 uur per dag, zeven dagen per week een geboortezorgteam (gynaecoloog, kinderarts, anesthesist en OK-team) in huis te hebben. Hierdoor kunnen we nog sneller ingrijpen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als een kindje met spoed geboren moet worden via een keizersnede, of pijnbestrijding gewenst is.
Een voorwaarde voor goede zorg is ook dat er voldoende gekwalificeerd personeel inzetbaar is. Het landelijk tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen heeft ook zijn weerslag op onze ziekenhuizen. Dankzij het bundelen van onze teams uit Purmerend en Hoorn zijn we verzekerd van voldoende gespecialiseerde medewerkers beschikbaar om de beste geboortezorg te kunnen bieden. De begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap blijft gewoon mogelijk in de regio Waterland.
Het liefst bieden wij alle zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten, maar dat is kwalitatief en financieel gezien niet haalbaar. Daarom is er voor gekozen om de acute verloskunde en neonatologie vanaf 4 november 2018 aan te bieden op één locatie, in Hoorn. Dat heeft te maken met verschillende factoren, te weten:
• De geografische ligging (in het midden tussen regio Enkhuizen en Waterland).
• De aanwezigheid van een modern en volledig toegerust Centrum voor geboortezorg met luxe suites waar zoveel mogelijk een huiselijke situatie wordt gecreëerd. Tijdens het hele verblijf van bevallen en, als dat nodig is, de kraamperiode blijven moeder en baby samen in de suite. Ook de partner kan blijven eten en slapen. Alle zorg is er op gericht om moeder en kind samen de beste start te geven.
• De mogelijkheid om dit centrum uit te breiden, zodat ook alle zwangeren uit Waterland hier terecht kunnen.

Waarom kan de geboortezorg niet in Purmerend blijven?
In opdracht van de overheid wordt in het hele land gekeken naar mogelijkheden om de zorg rondom geboortes te verbeteren. Het doel daarvan is om de zorg rondom de geboorte veiliger te maken. Dat betekent ook dat er vanuit de overheid een aantal eisen wordt gesteld aan beschikbaarheid en bereikbaarheid van medisch (verloskundig) team. Dat kunnen ziekenhuizen alleen waarmaken/betalen als ze samenwerken en met meer dokters voor een groter aantal patiënten klaarstaan. Daarom wordt de zorg rondom de geboorte geconcentreerd in Hoorn, dat daar een Centrum voor geboortezorg heeft met alle zorg voor moeder en kind. Alle zwangeren uit het Waterland kunnen ook bij dit centrum terecht. Ook zonder de fusie zou deze verandering gaan gelden. De begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap blijft wel gewoon in Purmerend.

Wanneer zijn de bevallingen en neonatologie naar Hoorn verhuisd?
Het Geboortehotel VCW en de afdelingen Verloskunde en Neonatologie van het Waterlandziekenhuis zijn op 4 november 2018 naar het Centrum voor geboortezorg in Hoorn verhuisd. Om de toename in het aantal bevallingen goed aan te kunnen, worden het aantal kraamsuites in het Centrum voor geboortezorg deze zomer uitgebreid.

Waar kan ik vanaf 4 november 2018 bevallen?
De mogelijkheid om in het Geboortehotel en het Waterlandziekenhuis in Purmerend te bevallen bestaat vanaf 4 november niet meer. Je kunt vanaf dan terecht in het Centrum voor geboortezorg in Hoorn.

Als ik niet thuis wil bevallen, waar kan ik dan terecht?
Dan kan je kiezen voor een bevalling in een geboortecentrum of ziekenhuis. Dat heet een poliklinische bevalling. Als je een medische indicatie hebt (onder begeleiding staat van een gynaecoloog) moet je sowieso in het ziekenhuis bevallen.

Als ik ga bevallen, is er dan nog wel tijd om te reizen naar het Centrum voor geboortezorg?
In overleg met je verloskundige vertrek je op tijd naar het Centrum voor geboortezorg in Hoorn. Het Centrum voor geboortezorg is goed bereikbaar, zodat je er heel snel kan komen wanneer dat nodig is. In heel zeldzame gevallen verloopt een bevalling sneller dan gedacht. Dan overleg je met de verloskundige wat het meest verstandig is om te doen.

Wat als ik geen vervoer heb om naar het Centrum voor geboortezorg in Hoorn te reizen?
Bespreek dit vooraf met je verloskundige, zodat je met elkaar de opties kan doornemen. In geval van nood is er een ambulance beschikbaar om je te vervoeren. Je kunt helaas niet in de auto van je verloskundige meerijden naar Hoorn. Dat mag niet van de verzekering. Het is daarom verstandig om alvast na te denken over vervoer.

Moet ik ook voor alle verloskundige controles naar Hoorn?
Nee, alle verloskundige zorg tijdens de zwangerschap en kraamtijd blijft in Purmerend beschikbaar. Je blijft gewoon onder controle bij je eigen verloskundige in de praktijk. Ook als je een medische indicatie hebt, blijven je controles plaatsvinden in het Waterlandziekenhuis. Alleen voor de bevalling zelf kun je straks niet meer in Purmerend terecht.

Moet ik bevallen in het Centrum voor geboortezorg in Hoorn?
Tot aan de verplaatsing van de bevallingen van het Geboortehotel VCW of de afdeling Verloskunde van het Waterlandziekenhuis naar Hoorn kun je bevallen in Purmerend. Daarna kun je alleen bevallen in het Centrum voor geboortezorg in Hoorn. Hier gaan de verloskundigen van het VCW ook allemaal werken. Zij werken dus én in Purmerend én in Hoorn.

Kan ik wel geboorteaangifte doen in Purmerend als mijn kindje buiten Purmerend is geboren?
Nee, je moet aangifte doen in de gemeente waar je kindje is geboren. Dat heeft de overheid zo bepaald.

Heb je meer vragen over je bevalling? Stel ze aan je verloskundige. Zij helpt je graag. Ben je nieuwsgierig naar het Centrum voor geboortezorg? Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Iedere maand zijn er voorlichtingsavonden en rondleidingen. Kijk op centrumvoorgeboortezorg.nu voor meer informatie. Of neem contact op via 0229-257838.