Vragen en antwoorden over fusie

Wat betekent de fusie voor patiënten?
Dankzij de fusie blijft de specialistische medische zorg in de regio. Landelijk beleid vraagt van ons om zorg efficiënt in te richten en meer samen te voegen. Zonder fusie zouden patiënten nog verder moeten reizen voor hun behandeling.

Dankzij de fusie blijft veel hetzelfde: de poliklinieken blijven gewoon open op alle locaties (Hoorn, Purmerend, Volendam, Enkhuizen en Heerhugowaard). De patiënt kan gewoon naar de dokter op het spreekuur op de polikliniek in de buurt.

Wat verandert er?

 • Groter aanbod
  Het aanbod van specialismes in Purmerend en Volendam wordt uitgebreid. Zo is sinds de fusie ook geriatrie (zorg voor ouderen) en MaagDarmLever en scopie-onderzoek in Purmerend. Verder heeft Volendam sinds de fusie een pijnpoli.
 • Behandelingen op één locatie
  Sommige ziekenhuisopnames voor zwaardere behandelingen worden in Hoorn gedaan, andere minder complexe behandelingen juist in Purmerend. Sommige Waterlanders moeten dus naar Hoorn voor een ingreep, sommige West-Friezen moeten naar Purmerend. Zo houden we de zorg goed van kwaliteit en toegankelijk voor iedereen.
 • Verloskunde
  In de loop van 2018 worden bevallingen in het nieuwe Centrum voor geboortezorg in Hoorn geconcentreerd. De mogelijkheid om het in het Waterlandziekenhuis te bevallen stopt dan . De begeleiding van zwangerschap en de controles blijven wel gewoon in Purmerend.
 • Spoedeisende Hulp
  In beide ziekenhuizen blijven de afdelingen Spoedeisende Hulp en Intensive Care bestaan.

Net zoals nu al het geval is, zal de complexe spoedzorg alleen in Hoorn aangeboden worden.

Waarom verandert de geboortezorg?
In opdracht van de overheid wordt in het hele land gekeken naar mogelijkheden om de zorg rondom geboortes te verbeteren. Het doel daarvan is om de zorg rondom de geboorte veiliger te maken. Dat betekent ook dat er vanuit de overheid een aantal eisen wordt gesteld aan beschikbaarheid en bereikbaarheid van medisch (verloskundig) team. Dat kunnen ziekenhuizen alleen waarmaken/betalen als ze samenwerken en met meer dokters voor een groter aantal patiënten klaarstaan. Daarom wordt op termijn de zorg rondom de geboorte geconcentreerd in Hoorn, dat daar een Centrum voor geboortezorg heeft met alle zorg voor moeder en kind. Vanaf 2018 kunnen alle zwangeren uit het Waterland ook bij dit centrum terecht. Ook zonder de fusie zou deze verandering gaan gelden. De begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap blijft wel gewoon in Purmerend.

Wat gebeurt er met het geboortehotel in Purmerend?
De acute verloskunde gaat over naar Hoorn. Wat dat precies betekent voor het Verloskundig Centrum Waterland incl. het geboortehotel wordt nog onderzocht.

Wat gaat er allemaal veranderen in de zorg voor kinderen?
Met de verhuizing van de geboortezorg wordt ook de couveuseafdeling uit Purmerend verhuisd naar Hoorn. Ook de opnames en operaties voor kinderen verhuizen mee. In Purmerend blijft de dagopname voor kinderen bestaan, net als de polikliniek. Ouders die met spoed zorg nodig hebben voor hun kind, kunnen altijd terecht op de spoedeisende hulp. Daar worden ze opgevangen en vervolgens wordt gekeken waar hun kind kan worden behandeld.

Wanneer is duidelijk waar ik voor welke zorg terecht kan?
U kunt op elke locatie terecht voor het spreekuur van de dokter. Alleen sommige behandelingen of opnames worden in de komende jaren op een specifieke locatie aangeboden, waardoor we de kwaliteit van zorg op die plek kunnen versterken.

Kunnen patiënten nog kiezen op welke locatie ze behandeld willen worden?
Ja, de meeste zorg blijft op de huidige locatie gehandhaafd. Alleen sommige specifieke behandelingen of operaties gaan naar een bepaalde locatie.

Krijgt het gefuseerde ziekenhuis een nieuwe naam?
Ja zeker, maar eerst gaan we in de zorg goed samenwerken. De nieuwe naam komt eind 2018/begin 2019.

Het waarom van de fusie wordt mooi uitgelegd, maar is het niet gewoon een bezuinigingsoperatie?
Nee. Natuurlijk proberen we ook efficiënter te werken en daarmee onnodige uitgaven te voorkomen. De fusie is echter niet in gang gezet vanwege kostenbesparing, maar om onze kwaliteit van zorg te
behouden en verbeteren en om complexe zorg in de regio te behouden. Zonder fusie zouden Westfriezen en Waterlanders al snel aangewezen zijn op Amsterdam.

Gaat de fusie ook banen kosten?
Nee. De fusie is in de eerste plaats bedoeld om zorg en daarmee ook werkgelegenheid in de regio te behouden. Wel zal het aantal formatieplaatsen in drie jaar met circa 100 FTE afnemen. Dit zal zoveel mogelijk door natuurlijk verloop zal plaatsvinden. Bij natuurlijk verloop wordt bedoeld dat mensen met pensioen gaan of uit eigen beweging overstappen naar ander werk. Overigens zou het aantal FTE ook zonder fusie dalen (en waarschijnlijk nog wel sterker), zoals de trend is in heel Nederland.