Waterlandziekenhuis scoort beneden gemiddeld in Elsevier-analyse

Elsevier heeft op 30 november 2017 haar jaarlijkse analyse van ‘de beste ziekenhuizen’ over verslagjaar 2016 uitgebracht. Ook de prestaties van het Waterlandziekenhuis staan daarin weergegeven. Met een eindscore van 2 van de totaal 4 punten, scoort locatie Purmerend ondergemiddeld.

Verbeteren
“Zo’n onderzoek van Elsevier helpt ons om scherp te blijven op onze prestaties,” zegt Regina Terwisscha – van Scheltinga, manager kwaliteit & veiligheid. “We analyseren de uitkomsten en bespreken die met de afdelingen. Onze score bij patiëntgerichtheid valt tegen. Dat betekent dat we goed moeten kijken naar bijvoorbeeld onze praktische service en informatievoorziening aan de patiënt. Maar we blijven wel kritisch. We willen niet alleen dingen veranderen om goed te scoren. Het moeten verbeteringen zijn die zinvol zijn voor onze patiënten. Een goed voorbeeld daarvan zijn onze wachttijden. Daarop hebben we dit jaar een goede score behaald. De patiënt kan voor veel behandelingen snel bij ons terecht.”

‘De beste ziekenhuizen’
Elsevier heeft voor haar enquête gebruikgemaakt van gegevens die ziekenhuizen en medisch specialisten zelf hebben afgesproken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Kwaliteitsinstituut. Elsevier baseert de beoordeling op 799 indicatoren; dat zijn meetpunten voor de kwaliteit van zorg.