Voorzitter raad van bestuur naar Gelre ziekenhuizen

De heer dr. M.A. Galjee, voorzitter raad van bestuur van het Waterlandziekenhuis, heeft besloten om per 1 mei a.s. het ziekenhuis te verlaten. De heer Galjee wordt per die datum voorzitter van de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen: een topklinisch ziekenhuis in Apeldoorn/Zutphen.

De heer Galjee is sinds 2012 voorzitter van de raad van bestuur van het Waterlandziekenhuis. Onder zijn leiding is onder andere de fusie met het Westfriesgasthuis voorbereid en is het fusiebesluit genomen.

De raad van toezicht van het Waterlandziekenhuis: “Wij betreuren het besluit van de heer Galjee, maar wensen hem veel succes bij Gelre ziekenhuizen. Wij zijn de heer Galjee zeer erkentelijk voor zijn inzet voor het Waterlandziekenhuis en in het bijzonder zijn inspanningen ter voorbereiding op de fusie met het Westfriesgasthuis. Wij zullen ons op korte termijn beraden op de ontstane situatie en zorgen dat de bestuurlijke continuïteit gewaarborgd blijft.”