Verplaatsen bevallingen van locatie Purmerend naar Hoorn

De bevallingen vanuit het Geboortehotel VCW en afdeling verloskunde Waterlandziekenhuis worden verplaatst naar het Centrum voor geboortezorg in het Westfriesgasthuis in Hoorn. In het Centrum voor geboortezorg zijn luxe suites waar zoveel mogelijk een huiselijke situatie wordt gecreëerd. Tijdens het hele verblijf van bevallen en, als dat nodig is, de kraamperiode blijven moeder en baby samen in de suite. Ook de partner kan gewoon blijven eten en slapen. Alle zorg is er op gericht om moeder en kind samen de beste start te geven.

Om de toename van het aantal bevallingen goed aan te kunnen, wordt het aantal kraamsuites in het Centrum voor geboortezorg uitgebreid. In de afgelopen periode hebben we onderzocht of het haalbaar is om voor de zomer te verbouwen en te verhuizen. Het offertetraject voor de verbouwing duurt helaas langer dan we hadden verwacht. Met als gevolg dat de verbouwing op z’n vroegst in het najaar klaar is.

Tijdens de zomer
Nu de extra kraamsuites pas na de zomer open gaan, kijken we zorgvuldig hoe we in de zomerperiode de best mogelijke geboortezorg kunnen bieden aan onze patiënten. Een voorwaarde voor goede geboortezorg is dat er voldoende gekwalificeerd personeel inzetbaar is. Het landelijk tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen speelt ook in ons ziekenhuis. In de zomerperiode voorzien we dat het lastig wordt om genoeg neonatologieverpleegkundigen in te zetten op beide locaties. Daarvoor onderzoeken we momenteel verschillende oplossingen. Ons doel is om voor de zomer duidelijkheid te hebben voor zwangere vrouwen in regio Waterland over de mogelijkheden om in het ziekenhuis te bevallen.