Tweemaal in de top tien van ziekenhuislijsten

Afgelopen week verschenen de AD Ziekenhuis top 100 en ook het jaarlijkse vergelijkende onderzoek ‘De Beste Ziekenhuizen van Nederland’ van weekblad Elsevier. Het Waterlandziekenhuis staat in de top 10 van de ‘AD-lijst’ en Westfriesgasthuis is benoemd tot een van de acht koplopers in het onderzoek van Elsevier.

Waterlandziekenhuis op 5 in de AD top 100
Eerder deze week verscheen de AD Ziekenhuis Top 100. Het Waterlandziekenhuis heeft in deze lijst een grote sprong naar boven gemaakt: van de 51e naar de 5de plek. Deze score is sterk verbeterd nadat daar op de verpleegkundige thema’s verbetermaatregelen zijn ingezet en die daadwerkelijk ingevoerd zijn. Op het thema operaties is de score ten opzichte van 2016 iets gedaald. Dat betekent dat ten aanzien van het voorkómen van complicaties en wondinfecties na een operatie de kwaliteit van zorg nog beter kan.

Het Westfriesgasthuis staat op de 23e plek in de AD Ziekenhuis Top 100. Vorig jaar stond het Westfriesgasthuis op de 21ste plaats. Deze kleine daling kan worden verklaard door het feit dat voor het thema verpleging de uitkomsten wel verbeterd zijn, maar er nog voldoende verbeterpotentieel aanwezig is. Ook op de thema’s complicaties en wondinfecties na een operatie zijn nog verbetermogelijkheden.

Westfriesgasthuis een van de koplopers bij Elsevier
Gisteren verscheen ook het jaarlijkse rapport van Elsevier. Het Westfriesgasthuis wordt hierin vermeld als een van de acht koplopers. Het ziekenhuis waar de patiënt de beste dienstverlening en alle aandacht krijgt. Het Westfriesgasthuis scoort vooral een maximum aantal punten vanwege de verbeterde kwaliteit van de medische zorg in het eindoordeel. Daarmee zit het Westfriesgasthuis net als voorgaande jaren in de bovengemiddelde groep.
In Elsevier scoort het Waterlandziekenhuis daarentegen met 1 bolletje onder gemiddeld. Het Waterlandziekenhuis scoort 1 punt lager dan in 2016 vanwege de iets afgenomen medische effectiviteit in 2017. Het ziekenhuis kan nog verbeteren in de multidisciplinaire samenwerking en de inrichting van de processen. Verder blijkt uit de indicatoren dat in de patiëntgerichte zorg de informatievoorziening aan en de communicatie met de patiënt en het verloop van behandeltraject nog beter kan.
Verklaring verschillen
Elsevier en AD hanteren heel verschillende criteria om tot die beoordeling en de daaruit volgende ranglijst te komen. Beiden gebruiken daarvoor indicatoren van het Zorginstituut en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het AD gebruikt alleen de zogenaamde uitkomstindicatoren (dit zijn uitkomsten van cijfermatige vragen). Van de in totaal 384 ‘uitkomsten’ die het Zorginstituut en de IGJ verzamelen gebruikt het AD er 36 om tot haar score te komen. Elsevier maakt gebruik van alle 1981 indicatoren. Dit zijn dus zowel de cijfers als antwoorden op de vragen hoe bepaalde zorg geregeld is in ons ziekenhuis.

Hiervan worden er 688 door Elsevier meegenomen in de weging. Beide tijdschriften passen vervolgens een eigen weging/score toe aan de betreffende indicatoren. Daar waar het AD elk jaar indicatoren voor de beoordeling laat vallen en weer nieuwe toevoegt is Elsevier hier meer constant in. Dat wordt bevestigd door de het feit dat in de Elsevier Beste ziekenhuizen 47 ziekenhuizen dezelfde score behielden in 2017.

Wat zegt dit nu?
‘Hoewel de lijstjes wel een beeld geven van de kwaliteit van zorg in onze ziekenhuizen, toont het echter vooral aan dat zo’n ranglijst geen accurate graadmeter is. Niet alleen omdat lang niet alle indicatoren worden meegenomen, maar ook omdat de onderzoekopzet bijna elk jaar verandert. Zo is de AD ranglijst van 2017 niet meer te vergelijken met de ranglijsten van voorgaande jaren omdat AD de ziekenhuizen nu opgesplitst heeft in 44 streekziekenhuizen en 26 topklinische ziekenhuizen. Kortom, deze lijsten zijn relatief,’ aldus Regina Terwisscha, manager kwaliteit. ‘Als ziekenhuis werken wij iedere dag aan het verbeteren van onze patiëntgerichtheid, kwaliteit en veiligheid, met of zonder lijsten!’