Norovirus dooft langzaam uit

donderdag 23 februari 2017

Noro is een hardnekkig virus. Het is lastig het virus buiten de deur te houden omdat overal in de regio noro heerst. Nieuwe patiënten en ook bezoekers nemen soms weer noro mee. Daarom blijven strenge hygiënemaatregelen van kracht. Het ziekenhuis mijden is echter niet nodig.

De verscherpte maatregelen – zoals apart verplegen – hebben hun vruchten afgeworpen. Inmiddels is een van de twee verpleegafdelingen die besmet waren met noro schoon. Het aantal patiënten dat nog geïsoleerd verpleegd wordt is 20. ‘Niet alle 20 hebben noro benadrukt Arjan Lindeboom, manager zorg van het Waterlandziekenhuis. ‘Uit voorzorg wordt iedere patiënt die verschijnselen van buikgriep heeft apart verpleegd. In veel gevallen gaat het om andere varianten van de buikgriepinfectie. Sommige patiënten hebben diarree na het gebruik van antibiotica of braken als gevolg van bijvoorbeeld sondevoeding. Maar vaak zien we dat juist die medicatie het noro-virus sneller actief maakt. We zijn dus heel voorzichtig’. De tijdelijke opnamestop voor de twee besmette afdelingen is inmiddels opgeheven.

Handen wassen
Het Waterlandziekenhuis heeft al twee weken hinder van het norovirus. Noro is op zich niet gevaarlijk, maar kan wel voor zeer kwetsbare patiënten wel vervelende gevolgen hebben. Arjan: ‘Het is vooral heel hinderlijk, zeker voor patiënten die toch al ziek waren of net geopereerd zijn’. Met twee extra schoonmaakrondes per dag, geïsoleerde verpleging en een selectief opnamebeleid verwacht het ziekenhuis het virus zo de komende weken uit te doven. ‘En verder geldt eigenlijk handen wassen, handen wassen en handen wassen’, weet Arjan. ‘Dat geldt voor zorgverleners, maar zeker ook voor patiënten en bezoekers. Op deze simpele wijze kun je besmetting voorkomen en meehelpen het virus uit te bannen’.

Bezoekersinformatie norovirus
Meest gestelde vragen over het norovirus

Bericht van 14 februari jl: Tijdelijke opnamestop door norovirus, poli gewoon open