Samen zoeken naar beter

Op dinsdag 20 februari hebben de raden van bestuur van VUmc, het Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis een intentieverklaring getekend. De drie ziekenhuizen hebben de intentie om de samenwerking te intensiveren bij radiotherapie, oncologie en kindergeneeskunde. Ook gaan ze onderzoeken of uitbreiding van de samenwerking mogelijk is rond opleiden, klinische onderzoeken en meer specialismen.

Deze eerste verkenning naar de mogelijkheden voor intensievere samenwerking wordt medio 2018 afgerond. Daarna wordt aan de hand van de uitkomsten overlegd over een mogelijk vervolg.