Officiële opening oncologisch dagcentrum Esperanz

Met het doorknippen van een lint hebben wethouder Geoffrey Nijenhuis en  bestuursvoorzitter van het Waterlandziekenhuis Michel Galjee op woensdag 9 december het nieuwe oncologisch dagcentrum Esperanz in Purmerend officieel geopend.

In het oncologisch centrum krijgen patiënten met kanker uit de hele regio Waterland gespecialiseerde oncologische zorg. In de verbouwde vleugel zijn sinds kort de polikliniek en dagbehandeling oncologie en behandelruimten gehuisvest. De oncologische zorg is zoveel mogelijk samengevoegd: chirurgen, internisten, longartsen en urologen werken hier nauw samen.  Het oncologisch centrum biedt ook psychosociale en palliatieve zorg. Binnen het oncologisch centrum staat niet de ziekte kanker centraal maar de mens met zijn/haar oncologisch probleem.

Patiënten dachten mee over verbouwing
In het afgelopen jaar heeft er een flinke verbouwing plaatsgevonden op afdeling C2 van het Waterlandziekenhuis. De hele afdeling heeft een nieuwe indeling gekregen en voldoet helemaal aan de eisen van deze tijd. Artsen, verpleegkundigen en patiënten hebben met elkaar meegedacht over de indeling en inrichting van deze vleugel.  De ervaringen van patiënten zijn meegewogen in de ontwerpfase.

Op 21 september jl. vond al de eerste oncologische dagbehandeling plaats in het nieuwe centrum en sinds 2 november vinden ook de poliklinische afspraken hier plaats. Alle betrokkenen en in het bijzonder de patiënten zijn enthousiast over het eindresultaat.

Esperanz is een gespecialiseerd samenwerkingsverband van de ziekenhuizen in Zaandam, Purmerend en Hoorn voor patiënten met kanker. Gebundelde specialistische kennis en uitstekende voorzieningen zorgen ervoor dat patiënten dicht bij huis optimale zorg krijgen.