Norovirus update

Update 20 februari: Het aantal patiënten met het norovirus in het Waterlandziekenhuis neemt af, maar is nog niet helemaal verdwenen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat binnen de regio Waterland het virus nog steeds heel actief is. Wij blijven dan ook zeer alert.

Patiënten met het norovirus worden direct geïsoleerd verpleegd. En er worden nog altijd extra maatregelen genomen met betrekking tot schoonmaak en hygiëne. Zo proberen wij verdere besmetting te voorkomen.
Er is dan ook geen reden om het ziekenhuis te mijden.

Bezoekregels
Omdat het virus vooral buiten het ziekenhuis zeer actief heerst, vragen wij ook onze bezoekers om verspreiding bij onze patiënten op de afdelingen te voorkomen door de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:  

  • Heeft u zelf – of een familielid – klachten die lijken op buikgriep, stel dan het bezoek zoveel mogelijk uit.
  • Was uw handen vóór het bezoek zorgvuldig met water en zeep.
  • Was uw handen na het bezoek zorgvuldig met water en zeep.
  • Bent u op bezoek geweest bij een patiënt die in isolatie wordt verpleegd dan mag u niet op bezoek bij andere patiënten.
  • Wij verzoeken u het ziekenhuis na uw bezoek zo snel mogelijk te verlaten.

Update 5 februari: Inmiddels is de situatie stabiel en hanteerbaar. Omdat er geen consequenties meer zijn voor de patiëntenzorg, hebben wij besloten de beperkte opnamecapaciteit op te heffen.

Dit weekend is in het Waterlandziekenhuis de buikgriep, ook wel bekend als het norovirus, opgedoken. Op dit moment zijn nog 20 patiënten en ook medewerkers ziek. Wat niet helpt is dat ook de griep heerst. Als gevolg hiervan zijn er momenteel capaciteitsproblemen ontstaan. Zowel uitzendorganisaties als Flexpool kunnen geen zorgverleners meer leveren. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om een terughoudend opnamebeleid te voeren. Dit wil zeggen dat voor de maandag een deel van de geplande operaties en opnames zijn/worden afgezegd. Dit geldt  tot en met woensdag aaanstaande. De betreffende patiënten zijn hierover geïnformeerd.

Theo Hamelink , manager Zorg beschouwend a.i.: “Wij betreuren dat we deze keuze hebben moeten maken. Wij begrijpen dat niemand zit te wachten op uitstel van een geplande operatie, maar wij kunnen alleen door deze maatregel te nemen verantwoorde zorg blijven bieden voor de patiënten die momenteel in het ziekenhuis liggen.”

Maatregelen
Uiteraard worden alle nodige maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit betekent onder andere extra schoonmaakrondes en geïsoleerde verpleging.

Uitzieken
Het norovirus komt zeer regelmatig voor in dit jaargetijde. Het virus is zeer besmettelijk, maar niet gevaarlijk. Er zijn geen medicijnen voor. Men moet uitzieken. Meer informatie over het norovirus vindt u hier.