Mammaprints

In het Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis wordt bij patiënten voor wie het van toepassing is de mammaprint al jaren ingezet om meer inzicht te geven in welke behandeling het beste is voor de patiënt.

Wat is mammaprint?
De mammaprint is een test waarmee de activiteit van 70 genen in het tumorweefsel wordt gemeten. Dat wordt vergeleken met een onderzoeksgroep van 78 tumoren waarvan bekend is of de tumor na 10 jaar uitgezaaid is of niet (mammaprint.nl). Met andere woorden, de mammaprint geeft inzicht in hoe agressief de tumor is.

Voor wie is mammaprint geschikt?
De mammaprint kan worden ingezet bij vrouwen (en mannen) met een vroeg stadium borstkanker wanneer er twijfel is of aanvullende chemotherapie na een borstoperatie zinvol is. Dit geldt meestal voor patiënten met hormoongevoelige borsttumoren, kleiner dan 2 cm en zonder lymfklieruitzaaiingen. De huidige landelijke richtlijnen geven dan vaak aan dat er slechts een beperkte winst is met chemotherapie. De uitkomst van de mammaprint kan helpen om de beslissing te nemen. De test wordt gedaan op tumorweefsel dat tijdens de borstoperatie is weggehaald.  De uitslag van de mammaprint zegt iets over het risico op uitzaaiingen. Bij een hoog risico is het advies wel chemotherapie, bij een laag risico geen chemotherapie. Maar uiteindelijk beslist de patiënte zelf wat zij wil.

Nieuw onderzoek in de media
Op 18 april 2016 werden op een groot congres in New Orleans de resultaten getoond van een groot onderzoek: de Mindact studie. Het Waterlandziekenhuis is een van de deelnemende ziekenhuizen geweest van de Mindact trail. In die studie is onderzocht of bij borstkankerpatiënten met een verhoogd risico volgens de richtlijnen, maar met een laag risico volgens de mammaprint, chemotherapie veilig achterwege gelaten kan worden. Dit lijkt zo te zijn bij wat grotere tumoren met weinig of geen lymfklieruitzaaiingen. De patiënten zijn na hun diagnose gemiddeld vijf jaar geobserveerd. De resultaten na tien jaar zijn nog niet bekend. De meeste patiënten hadden hormoongevoelige borstkanker. Dat zou kunnen betekenen dat de mammaprint voor meer patiënten kan worden gebruikt om te bepalen of chemotherapie wel zinvol is. De media heeft hier volop aandacht aan besteed.

Wat betekent dat voor mij?
Op dit moment zijn de resultaten van de Mindact studie nog niet gepubliceerd. De verwachting is dat dit in mei gebeurt. De NABON-BOOG (NAtionaalBOrstkanker overleg Nederland- BOrstkanker Onderzoek Groep) gaat na de publicatie in mei een advies uitbrengen hoe oncologen in de nabije toekomst de mammaprint kunnen gaan gebruiken. We begrijpen dat de media-aandacht over de Mindact studie voor veel onrust en onzekerheid gezorgd heeft bij patiënten die op het punt staan te gaan starten met chemotherapie of hier net mee zijn begonnen. Daarom hebben we binnen Esperanz afgesproken de mammaprint nu al aan te bieden aan patiënten die dat willen. Het gaat om patiënten met hormoongevoelige borstkanker die in aanmerking komen voor een directe operatie, een tumor kleiner dan 5 cm en maximaal drie  lymfklieruitzaaiingen met een hoog risico volgens de richtlijnen. Op dit moment is het nog niet duidelijk welk advies gegeven moet worden aan patiënten met een laag risico mammaprint en hoog risico volgens de richtlijn. Wekelijks vindt een multidisciplinair borstkankeroverleg plaats in samenwerking met het Amsterdam UMC. De behandeling van deze patiënten worden dan besproken.

Patiënten die al begonnen zijn met chemotherapie kunnen met hun eigen oncoloog bespreken of een mammaprint nog zinvol is. Eventueel kan dan een pauze in het behandelschema worden ingelast. Voor patiënten die de chemotherapie al hebben afgerond is het niet zinvol om alsnog een mammaprint te laten doen.

 

Meer informatie over de mammapoli van het Waterlandziekenhuis