Kiwanispoppen voor kinderafdeling

Het Waterlandziekenhuis heeft Kiwanispoppen in ontvangst mogen nemen. Kinderartsen, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers kunnen de poppen gebruiken voor de voorbereiding van kinderen op opname en behandeling.

Als een kind wordt opgenomen in het ziekenhuis, wordt het met vele vragen geconfronteerd. In het Waterlandziekenhuis doen we er alles aan om onze jonge patiënten zo goed mogelijk te begeleiden – op hùn niveau. Onze kinderafdeling is op een kindvriendelijke manier ingericht en we stemmen ook onze werkwijze volledig af op de belevingswereld van kinderen.

Het initiatief van de Kiwanis sluit daar perfect op aan. De blanco katoenen poppen kunnen de kinderen beschilderen en decoreren ter voorbereiding of verwerking van hun ziekte en/of behandeling. Ook voor de kinderarts of pedagogisch medewerker is de kiwanispop een mooi hulpmiddel. Aan de hand van die poppen kunnen zij op een begrijpelijke en speelse manier duidelijk maken wat de ingreep precies inhoudt. De pop helpt de zorgverleners om de kinderen gerust te stellen en hen eenvoudig uit te leggen wat er met hen gaat gebeuren. Na de uitleg mag het kind de pop houden. De pop is bestemd voor de klinische opnames. Kinderen voor dagbehandeling komen niet voor deze pop in aanmerking.

De Kiwanispop is begin jaren negentig in Australië ontwikkeld. De pop bleek daar een groot succes. De Kiwanis-pop is sinds 2000 in Nederland ingevoerd en wordt via de KiwanisClubs beschikbaar gesteld aan kinderafdelingen van ziekenhuizen.

Lees hier alle nieuwsberichten.