In gesprek met de gemeenteraad Purmerend

Zijn er wel genoeg ambulances? Is er wel zorg voor ouderen? Waar kan ik terecht als mijn kind ziek is?

Op donderdagavond 15 november heeft een aantal collega’s met de raad van bestuur een toelichting op dergelijke vragen gegeven in de gemeenteraad Purmerend. Aanleiding hiervoor was de recente onrust onder inwoners in Waterland. Deze onrust ontstond door sluiting van ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad, de verhuizing verloskunde en klinische kindergeneeskunde en de wijziging in spoedzorg voor kinderen buiten kantooruren.

Bestuursvoorzitter Arno Timmermans vertelde over de aanleiding om te fuseren en het doel van de fusie, namelijk om zorg in de regio te behouden en kwaliteit van zorg te garanderen. Ook belichtte hij de noodzaak om zorg te concentreren op een locatie of delen van zorg te verhuizen. De raadsleden waren content met deze toelichting en stelde verschillende vragen waaruit hun betrokkenheid bij medisch specialistische zorg voor inwoners van Waterland bleek. De raad concludeerde dat de zorgen zijn weggenomen en wenste het ziekenhuis succes bij de uitvoering van de verdere plannen om te voorzien in zorg voor de inwoners in de regio.

Een aantal belangrijke gestelde vragen en antwoorden vindt u hieronder.

Kunnen mensen ook ‘s nachts opgenomen worden?
Zeker, het aantal bedden in de kliniek is het afgelopen jaar zelfs uitgebreid tov 2016 toen we vanwege personeelstekort bedden moesten sluiten. De opnames van kinderen is begin november verhuisd naar Hoorn

Hoe is de zorg voor ouderen georganiseerd in Purmerend?
Voorheen was er 1,5 dag per week een geriater die spreekuur hield. De vergrijzing in de regio Waterland heeft geleid tot het uitbreiden van deze zorg. De geriater houdt nu 4 dagen in de week spreekuur, er zijn diverse gespecialiseerde poli’s en de geriater is ook buiten kantoortijden bereikbaar voor intercollegiaal overleg.

Is er gedacht aan ouders die het vervoer tussen Hoorn en Purmerend niet kunnen betalen?
In Hoorn kunnen ouders bij hun opgenomen kind blijven slapen. De gemiddelde opnameduur van kinderen is 2,7 dag. Als ouders er voor kiezen om heen en weer te reizen, worden die kosten niet door het ziekenhuis vergoed.

Kunnen de kinderen van de MAC (mag altijd contact) lijst nog steeds terecht?
Ja. Overdag zijn de kinderartsen in Purmerend gewoon beschikbaar voor ouders die graag willen overleggen. De telefoon staat buiten kantoortijden doorgeschakeld naar de dienstdoende kinderarts in Hoorn.

Het Waterlandziekenhuis werkt nu ook samen met Amsterdam UMC. Wat betekent dit voor de inwoners van Waterland?
Er is inderdaad onlangs een intentie ondertekend om meer samen te werken. Dit gebeurt al enige tijd op het gebied van oncologie. Sinds 2012 is in het Westfriesgasthuis radiotherapie beschikbaar voor mensen in Noord-Holland. Dit wordt geboden door medewerkers en specialisten van het Amsterdam UMC. Op die manier bieden we nu ook zorg aan voor wervelkolomchirurgie. Ook zijn er plannen in voorbereiding om op andere vormen van zorg samen te werken.
Overigens werken we als enige ziekenhuis in Noord-Holland ook samen met het Koningin Maxima centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Zo kunnen kinderen in de regio terecht voor controles en lichte behandelingen.