Heeft u vragen over uw zorgnota?

Vanaf medio augustus ontvangen patiënten de eerste vernieuwde zorgnota’s van behandelingen. De nieuwe nota’s zijn beter gespecificeerd. Tot voor kort was het zo dat op zorgnota’s ingewikkelde codes stonden en het voor de patiënt niet duidelijk was hoe de rekening was opgebouwd. Minister Schippers heeft vorig jaar met de zorgverzekeraars afgesproken dat het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en de handelingen die zijn uitgevoerd op de nota komen te staan.

Speciale website
Het is mogelijk dat deze gespecificeerde nota vragen oplevert. Op onze website vindt u onder ‘kosten en vergoedingen’ meer informatie over de kosten van een ziekenhuisbehandeling. Sinds kort is er ook een nieuwe website, gemaakt op initiatief van de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland, www.dezorgnota.nl. De website www.dezorgnota.nl biedt informatie over de zorgnota en de zorgkosten in meer algemene zin. De site geeft antwoord op veel gestelde vragen en geeft aan waar iemand met welke vraag terecht kan.

Gemiddelde prijzen
Door de nieuwe zorgnota’s kan de patiënt beter nagaan wat er aan zorg geleverd is. Doordat declaraties plaatsvinden op basis van zogenaamde DBC Zorgproducten (diagnose behandeling combinaties) is er geen directe relatie tussen de prijs van de zorg en wat er aan zorg geleverd is. Het DBC-bekostigingssysteem is namelijk gebaseerd op een systeem van gemiddelde kostprijzen. Wanneer er in de ervaring van de patiënt weinig in het ziekenhuis is gebeurd, kan daardoor de zorgnota toch nog als hoog overkomen. Ook het omgekeerde kan zich voordoen. Op de nieuwe site staat veel uitleg over dit systeem.

Nieuwsarchief