Handen ineen voor nog betere geboortezorg

Binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband Waterland werken 1e en 2e lijns verloskundigenpraktijken en kraamzorginstellingen in Purmerend en gynaecologen en kinderartsen van het Waterlandziekenhuis al jaren intensief samen. Vorige week kwamen zij allemaal bij elkaar voor de aftrap van ‘Integrale geboortezorg’.  Het doel is het nog verder optimaliseren van de zorg rond de geboorte voor moeder en kind. Om regionaal dezelfde geboortezorg te kunnen verlenen worden er onderling goede afspraken gemaakt. Zorgverzekeraar Achmea gaat dit project ondersteunen.

Jojanneke van de Swaluw, gynaecoloog van het Waterlandziekenhuis: ‘Veel collega’s uit verschillende vakgebieden zien het belang van verdergaande samenwerking en weten elkaar inmiddels ook goed te vinden. Het is nu tijd voor een volgende stap: hoe gaan we het idee van integrale geboortezorg nu concreet vertalen in de praktijk? Deze kick-off had tot doel met elkaar van gedachten te wisselen over ontwikkelingen en na te denken over de vondsten en uitdagingen die we tegenkomen bij goede en toekomstbestendige geboortezorg. Het is ontzettend mooi dat kraamzorg, verloskundigen en gynaecologen uit de hele regio de handen ineenslaan voor goede, toekomstbestendige geboortezorg’.

Multidisciplinair
Tijdens dit grootschalig initiatief gaven alle partijen uitleg over de achtergronden en de opzet van integrale geboortezorg. Te denken valt aan projecten waarbij de verloskundige van thuis de bevalling in het ziekenhuis afmaakt of een gezamenlijk elektronisch verloskundig dossier. Het eerste onderdeel van integrale geboortezorg is reeds in de praktijk geïmplementeerd:  Alle ‘risico zwangeren’ worden multidisciplinair besproken en hierbij wordt bekeken waar deze zwangeren het beste kan bevallen, bij hoog risico in het ziekenhuis, en anders thuis of in het Geboortehotel.

Aanstaande moeder beslist mee
Naast het nog verder optimaliseren van de zorg rond de geboorte voor moeder en kind, wil het Verloskundig Samenwerkingsverband Waterland de komende jaren verder uitgroeien tot een platform waar zorgprofessionals werken aan uniforme werkwijzen, transparante zorgoverdrachten en het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de algemene verloskundige zorg. ‘Binnen het VSV zijn we met elkaar verantwoordelijk voor het verbeteren van de zorg. Maar ook de aanstaande moeder beslist mee over nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Hierdoor stellen we in deze samenwerking moeder en kind echt centraal’, vertelt Van de Swaluw. Binnen het huidige project willen we onder andere een patiënten/cliëntenklankbordgroep gaan oprichten. Zo willen we geïnformeerd raken over wat zwangeren en hun partner zelf belangrijk vinden tijdens de zwangerschap en bevalling’.

Nauwe samenwerking in de regio
Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de landelijke stuurgroep Geboortezorg een aantal adviezen uitgebracht ter verbetering van de verloskundige zorg. Een van die adviezen is om de zorg niet los van elkaar, maar samen te organiseren. Dit heet het integraal zorgmodel. ‘Nu is er nog vaak een duidelijke scheiding tussen zorg door de verloskundige, de specialist in het ziekenhuis en de kraamzorg. VSV-Waterland richt zich met integrale geboortezorg op een nauwe samenwerking met de verschillende zorgverleners in de regio’ vult Winnie Ottenhof, eerstelijnsverloskundige van verloskundigenpraktijk Waterland-Oost aan.

Op de foto: (vlnr) Herma Ridder, Winnie Ottenhof, Luciënne Bakker, Ruth Evers, Marjolein van Weerlee, Jojanneke van de Swaluw, Britt Zomer en Magda van Korlaar