Goedkeuring ACM voor fusie Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis


De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft groen licht gegeven voor de fusie tussen het Westfriesgasthuis in Hoorn en het Waterlandziekenhuis in Purmerend.

De ACM heeft de fusieplannen getoetst op basis van de Mededingingswet. Zij heeft geconcludeerd dat patiënten na de fusie genoeg keuzemogelijkheden overhouden voor ziekenhuiszorg in de regio. Ook voor zorgverzekeraars ziet ACM geen nadelen, zij kunnen voldoende onderhandelen over de prijs en kwaliteit van zorg voor hun verzekerden.

Nu de goedkeuring van ACM binnen is, moeten de raden van bestuur nog een definitief besluit over de fusie nemen. Naar verwachting is de juridische fusie in het voorjaar van 2017 een feit. Dan is niet direct alles anders: het nieuwe fusieziekenhuis krijgt geleidelijk vorm. De verschillende afdelingen van beide ziekenhuizen werken aan plannen hiervoor.

Zorg dichtbij
Beide ziekenhuizen zien kansen om de kwaliteit van zorg te verbeteren door kennis en vakbekwaamheid te bundelen. Door samenwerking blijft de ziekenhuiszorg in de regio behouden en dichtbij patiënten. In Purmerend en Hoorn blijven locaties waar patiënten straks terecht kunnen. Ook in de poliklinieken in Enkhuizen, Volendam en Heerhugowaard kunnen patiënten naar het spreekuur van hun specialist.

Veranderingen
Zowel in Hoorn als in Purmerend blijven een spoedeisende hulp, intensive care en operatiekamers bestaan. Op de locatie Purmerend (nu Waterlandziekenhuis) ligt het accent op veelvoorkomende zorg en behandelingen. Op de locatie Hoorn (nu Westfriesgasthuis) ligt de nadruk op zorg bij ernstige en ingewikkelde aandoeningen en complexe spoedeisende zorg. De patiënten van beide ziekenhuizen worden tijdig geïnformeerd over de concrete veranderingen die dit met zich meebrengt.

Zorgvuldige afweging
ACM hecht veel waarde aan de oordelen van patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars en heeft de verschillende argumenten zorgvuldig afgewogen. De manier van beoordelen van fusies en samenwerkingen door ACM staat beschreven in de ‘Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg’.