Toegangs- en wachttijden

toegangs- en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Toegangstijd tot uw eerste polibezoek
Uw huisarts of andere specialist heeft u doorverwezen voor een eerste afspraak. Bij vervolg polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.

Peildatum 1 juli 2017

Specialisme Toegangstijd
(in weken)
Anesthesie 3
Cardiologie 3
Cardiologisch centrum (Volendam) 3
Chirurgie 2
Dermatologie 5
Flebologie (spataderen) 8
Geriatrie 1
Gynaecologie 4
Interne geneeskunde 4
Kaakchirurgie 2
Keel-, neus- en oorkunde 2
Kindergeneeskunde 3
Longziekten 1
Mammapoli 1
MDL (maag, darm, lever) 14
Neurochirurgie 2
Neurologie 2
Oogheelkunde 5
Orthopedie 1
Psychiatrie 7
Revalidatie 4
Reumatologie 6
Urologie 7

Wachttijd voor een behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
De wachttijden voor onderstaande behandelingen zijn gebaseerd op de actuele wachttijden en alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is er geen wachttijd.

Huidige wachttijden
Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dit geldt eveneens als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Peildatum 1 juli 2017

Specialisme Behandeling Wachttijd
(in weken)
Chirurgie Spataderen 0
Liesbreuk 4
Galblaas 5
Dupuyten 4
Carpaal Tunnel Syndroom (chir) 4
Gynaecologie Sterilisatie vrouw 3
Baarmoederverwijdering 3
Incontinentie vrouw 4
KNO Neus- en/of keelamandelen 2
Oorbuisjes 2
Neustussenschot 2
Neurochirurgie Hernia 2
Oogheelkunde Staaroperatie 9
Orthopedie Totale heupoperatie 5
Kijkoperatie knie 2
Totale knieoperatie 5
Carpaal Tunnel Syndroom (orth) 2
Urologie Sterilisatie man 3
Prostaatoperatie 6

 

Diagnostiek Wachttijd
(in weken)
MRI-scan
CT-scan
Coloscopie
Gastroscopie
2
1
6
6