Toegangs- en wachttijden

toegangs- en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Toegangstijd tot uw eerste polibezoek
Uw huisarts of andere specialist heeft u doorverwezen voor een eerste afspraak. Bij vervolg polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.

Wachttijd voor een behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
De wachttijden voor onderstaande behandelingen zijn gebaseerd op de actuele wachttijden en alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is er geen wachttijd.

Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dit geldt eveneens als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Huidige toegangs- en wachttijden
Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dit geldt eveneens als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Peildatum: 1 april 2017

 

Specialisme

Toegangstijd 1e polibezoek (in weken)

Wachttijd (in weken)

Anaesthesie (pijnbestrijding)
2
Cardiologie
3
Cardiologie Centrum
3
Chirurgie (exl. Plast. Chirurgie en flebologie)
2
Spataderen
Liesbreuk
Galblaas
Dupuyten
Carpaal Tunnel Syndroom (chic
0
4
5
4
4

Dermatologie (excl. flebologie)
5
Geriatrie
2
Gynaecologie
4
Sterilisatie vrouw
Baarmoederverwijdering
Incontinentie vrouw

 

2
4
5
Mammapoli
1
Interne geneeskunde
2
Kaakchirurgie
3
Kindergeneeskunde
3
KNO
2
Neus- en keelamandelen
Oorbuisjes
Neustussenschot
3
3
3
Longziekten
1
MDL (maag, darm, long)
1
Neurochirurgie
2
Hernia
4
Neurologie
3
Psychiatrie
7
Oogheelkunde
7
Staaroperatie
8
Orthopedie
1
Totale heup operatie
Kijkoperatie
Totale knie operatie
Carpaal Tunnel Syndroom (ort)
5
3
5
3
Revalidatie
4
Reumatologie
6
Urologie
7
Sterilisatie man
Prostaatoperatie
4
4
 Flebologie
6
Diagnostiek
MRI-scan
CT-scan
Colonscopie
Gastroscopie
1
1
5
1