Toegangs- en wachttijden

De toegangs- en wachttijden variëren per specialisme. Voor spoedafspraken gelden deze wachttijden niet.

Toegangstijd tot uw eerste polibezoek

Uw huisarts of andere specialist heeft u doorverwezen voor een eerste afspraak. Bij vervolg polikliniekbezoeken kunnen andere tijden gelden.

Wachttijd voor een behandeling

De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment waarop de arts samen met u besluit tot een behandeling en het moment waarop u daadwerkelijk wordt behandeld.
De wachttijden voor onderstaande behandelingen zijn gebaseerd op de actuele wachttijden en alleen van toepassing op geplande behandelingen; voor spoedbehandelingen is er geen wachttijd.

Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dit geldt eveneens als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Huidige toegangs- en wachttijden

Het kan voorkomen dat bepaalde behandelingen binnen een specialisme langere of kortere wachttijden hebben dan in het overzicht hieronder. Dit geldt eveneens als u door een specifieke specialist wilt of moet worden behandeld.

Peildatum 1 maart 2017

Specialisme Toegangstijd 1e
polibezoek (in weken)
Wachttijd (in weken)
Anesthesiologie (pijnbestrijding) 7
Cardiologie 3
Cardiologisch Centrum 3
Chirurgie(excl. plast. chirurgie en flebologie) 2
 • Spataderen
0
 • Liesbreuk
5
 • Galblaas
5
 • Dupuytren
4
 • Carpaal Tunnel Syndroom (chir)
4
Flebologie (spataderen) 4
Mammapoli (borstkankerzorg) 1
Dermatologie (excl. flebologie) 5
Geriatrie 1
Gynaecologie 2
 • Sterilisatie vrouw
2
 • Baarmoederverwijdering
4
 • Incontinentie vrouw
5
Interne geneeskunde 2
Kaakchirurgie 2
Kindergeneeskunde 3
KNO 2
 • Neus- en keelamandelen
3
 • Oorbuisjes
3
 • Neustussenschot
3
Longziekten 2
Neurochirurgie 2
 • Hernia
3
Neurologie 2
Psychiatrie 8
Oogheelkunde 4
 • Staaroperatie
10
Orthopedie 1
 • Totale heupoperatie
6
 • Kijkoperatie knie
3
 • Totale knieoperatie
6
 • Carpaal Tunnel Syndroom (ortho)
3
Revalidatie 3
Reumatologie 3
Urologie 6
 • Sterilisatie man
4
 • Prostaatoperatie
4
Diagnostiek
 • MRI scan
1
 • CT scan
1
 • Colonscopie
4
 • Gastroscopie
1