Radiologie

De afdeling Radiologie is bereikbaar via (0299) 457 535 en bevindt zich op poli 17.

Algemeen

Welkom bij de afdeling Radiologie van het Waterlandziekenhuis.

Op de afdeling Radiologie worden verschillende beeldvormende onderzoeken uitgevoerd om de juiste diagnose te stellen. Afhankelijk van het gevraagde onderzoek wordt met behulp van röntgenstralen (röntgenfoto, CT, mammografie, doorlichting), geluidsgolven (echografie) of magneetvelden (MRI) het lichaam in beeld gebracht en onderzocht.

Op de afdeling wordt gewerkt door radiologen, radiodiagnostisch laboranten en administratief medewerkers. Bij de meeste onderzoeken is de radioloog niet aanwezig. Het onderzoek wordt dan door de radiodiagnostisch laborant uitgevoerd. De werkzaamheden van de radiodiagnostisch laborant vinden plaats onder supervisie van de radiologen.

Een radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het beoordelen van röntgenonderzoeken. Deze specialist kan vaststellen of er sprake is van een bepaalde afwijking of ziekte en kan aan de hand van het gemaakte onderzoek een diagnose stellen.

Indien nodig kan de radioloog ook een punctie uitvoeren (het wegnemen van een klein reepje weefsel) of een behandeling, zoals een vernauwd bloedvat verwijden (dotteren) of een ernstige bloeding stelpen.

Uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek altijd via uw huisarts/ behandelend specialist te horen.

De huisarts krijgt bericht binnen vijf werkdagen. Specialisten in het ziekenhuis kunnen de beelden van het onderzoek ook zelf bekijken. Zij kunnen eventuele oude onderzoeken bekijken en vergelijken. Indien u bent doorverwezen door een specialist dient u met de desbetreffende poli een afspraak te maken voor de uitslag.

Wachttijden
Er bestaat een kans dat u even moet wachten voordat u geholpen wordt. We proberen iedereen zo snel mogelijk en op tijd te helpen. Toch kunnen er altijd spoedgevallen tussendoor komen. U kunt er op vertrouwen dat wij patiënten, die komen voor hetzelfde type onderzoek, op volgorde van afspraak helpen. Mocht u hierover toch twijfelen, vraagt u dan bij de balie naar de reden van de wachttijd.

Radiologische beeldvormende technieken

Op de afdeling Radiologie worden verschillende technieken gebruikt om de inwendige mens af te beelden. Alle apparaten zijn digitaal en de gemaakte foto’s, inclusief het verslag van de radioloog kunnen, in heel het ziekenhuis op een computer bekeken worden. Om u een globaal idee te geven hoe de verschillende technieken werken, hebben wij voor u een kort overzicht gemaakt.

Röntgenfoto en röntgendoorlichting

Röntgenfoto’s kunnen gemaakt worden door het feit dat elk weefseltype en orgaan röntgenstraling in meer of mindere mate tegenhoudt. Zachte weefsels houden weinig röntgenstraling tegen en bot houdt veel röntgenstraling tegen. Hierdoor ontstaan contrastverschillen die je op een röntgenfoto kunt zien.

Op deze kamer worden röntgenfoto’s gemaakt van skelet, buik, long/hart (thorax) en neusbijholten (sinus). Er worden meestal meerdere foto’s gemaakt van verschillende richtingen zodat een goede diagnose gesteld kan worden.

Bij doorlichting wordt naar bewegende beelden gekeken. De radioloog kan live op het beeld zien wat er gebeurt. Dit kan bij veel verschillende onderzoeken gebruikt worden, o.a. colon, arthrografie, slikfoto´s.

 

Computer Tomografie (CT)


Een CT-scanner is een apparaat waarin de röntgenbuis rond de patiënt draait. Dit ziet de patiënt niet omdat de röntgenbuis is weggewerkt achter een omhulsel. Het omhulsel heeft de vorm van een ronde ring. De patiënt ligt op de onderzoekstafel en schuift door de opening van het apparaat. Tijdens het maken van de opnamen verschuift de onderzoekstafel en gaat door totdat het hele onderzoeksgebied is gefotografeerd. Het is belangrijk dat de patiënt tijdens de scan goed stil blijft liggen. Beweging verstoort namelijk het resultaat van de scan. Naast de CT-scanner staat een contrastpomp. Bij veel CT onderzoeken wordt contrastvloeistof gebruikt, dit wordt dan door een infuus ingespoten in de bloedbaan. Doordat verschillende weefsels in meer of minder mate de röntgenstralen verzwakken ontstaan contrastverschillen tussen de weefsels. Door de contrastverschillen zal het ene weefsel zich met een andere kleur of grijstint afbeelden als het andere weefsel. Zo ontstaat er een dwarsdoorsnede van het menselijk lichaam. Door alle plakjes in de computer op volgorde achter elkaar te zetten, kan de computer tegenwoordig ook drie dimensionale afbeeldingen maken.

Magnetic Resonance Imaging (MRI)


De MRI-scanner is een zeer grote magneet en ziet eruit als een soort tunnel.  De tunnel is van binnen verlicht en aan beide kanten open. Met behulp van een tafel wordt de patiënt naar het midden van het magneetveld geschoven. Omdat er met een sterk magneetveld wordt gewerkt, mogen er in de onderzoeksruimte geen metalen- of magnetische voorwerpen worden meegenomen (bijvoorbeeld horloges, munten, sleutels, bankpasjes, gehoorapparaten of gebitsprotheses). Elektronisch apparatuur, bankpassen of horloge kunnen onherstelbaar worden beschadigd.

Voor het onderzoek wordt bij de aanvragend arts een lijstje met contra-indicaties doorgenomen en ter controle nog vlak voor het onderzoek door de laborant(e). Op het lijstje staan indicaties waardoor u niet in de MRI mag (pacemaker, vaatclips, bepaalde hartkleppen e.d.).

Met behulp van de grote, sterke magneet en radiogolven worden bepaalde signalen in het lichaam opgewekt, die door een antenne worden opgevangen (er wordt dus geen röntgenstraling gebruikt). Afhankelijk van het type weefsel ontvangt de MRI-scanner een specifiek signaal. Op deze manier kan de MRI-scanner een dwarsdoorsnede (plakje) maken van het menselijk lichaam.

Het is belangrijk dat er tijdens de scan niet bewogen wordt. Beweging verstoort namelijk het resultaat van de scan. Afhankelijk van het onderzoek kan er nog contrastvloeistof toegediend worden door een infuus. Het infuus wordt tijdens het onderzoek ingebracht in het bloedvat.

Echografie
Bij een echografie wordt een afbeelding gemaakt met behulp van geluidsgolven. Deze geluidsgolven zijn voor het menselijk gehoor niet waarneembaar. De geluidsgolven worden vanuit de echograaf het lichaam ingezonden via de transducer. De transducer is het apparaatje die direct over de huid wordt bewogen.

De radiodiagnostisch laborant brengt een speciale gel aan op het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze gel zorgt ervoor dat de geluidsgolven goed worden overgebracht van en naar het lichaam.

Het door de echograaf uitgezonden geluid wordt door het lichaam teruggezonden. De echo hiervan wordt opgevangen en omgezet in een beeld. Dit beeld levert informatie op over de verschillende weefsels in het lichaam.

 

Straling
Röntgenstraling wordt gebruikt bij: röntgenfoto’s, mammografie, CT, en doorlichting. De straling is niet zichtbaar voor het menselijk oog. De hoeveelheid straling is sterk afhankelijk van het soort onderzoek en is per patiënt verschillend. De hoeveelheid straling die wij gebruiken is zo gering, dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook niet als u meerdere onderzoeken krijgt.

Overigens staat iedereen bloot aan straling vanuit de kosmos en directe omgeving (vliegen, skiën in hoog gelegen gebieden). Van alle straling die een mens gedurende zijn leven kan oplopen, is het aandeel afkomstig van medische toepassingen beperkt. Dat neemt niet weg dat iedere toepassing zorgvuldig moet worden afgewogen en altijd beschermende maatregelen worden genomen om geen onnodige risico’s te lopen.

Het is belangrijk om te weten of u in verwachting bent. De risico’s van straling tijdens de zwangerschap hangen sterk af van het stadium waarin de zwangerschap zich bevindt en de hoeveelheid straling die moet worden toegepast voor het betreffende onderzoek. Het is dan ook van groot belang dat mogelijke zwangerschap wordt aangegeven bij de medewerker van de afdeling Radiologie, zodat extra voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen, of een andere onderzoeksmethode kan worden overwogen.

Behandelingen

Ook worden er op de afdeling Radiologie behandelingen (interventies) uitgevoerd.
Bij een radiologische behandeling (interventie) wordt gebruik gemaakt van een beeldvormende techniek. Met behulp van röntgendoorlichting is het mogelijk de instrumenten en het materiaal door een kleine opening in de huid op de juiste plaats te krijgen. Door bijvoorbeeld een katheter in de liesslagader in te brengen kan deze onder röntgendoorlichting naar vrijwel elke slagader in het menselijk lichaam worden gestuurd om daar een behandeling uit te voeren. Bij een drainage wordt een slangetje ingebracht voor de afvoer van vocht. Met behulp van echografie of CT wordt de juiste plaats bepaald voor het inbrengen van dit slangetje.

Contrastmiddelen

Bij veel onderzoeken wordt een contrastmiddel toegediend om nog beter inzicht te krijgen in de weefselsoorten en de doorbloeding van de diverse lichaamsdelen. Door de contrastvloeistof kan de radioloog goed het verschil zien tussen verschillende organen op de afbeeldingen.

Het contrastmiddel kan op verschillende manieren worden toegediend:

 • Via de bloedbaan: vaak wordt contrastmiddel via een infuus in een ader toegediend. Contrast kan ook via een slagader ingespoten worden, bijvoorbeeld bij een angiografie.
 • Oraal: vloeibaar contrast wordt door de patiënt gedronken.
 • Anaal: met behulp van een kort plastic slangetje (canule) wordt contrast via de anus ingebracht (veelal bij onderzoeken van de dikke darm).
 • Vaginaal: Een olieachtig contrast wordt vaginaal ingespoten om een afbeelding te verkrijgen van baarmoeder, eileiders en eierstokken.
 • In een gewricht: met een dunne naald kan contrast (vaak in combinatie met medicijnen) direct in het gewricht gebracht worden.
 • Via een onnatuurlijk verkregen opening: denk hierbij aan contrasttoediening via een (blaas)katheter, stoma, drain of fistelopening.

Ondergaat u een behandeling met contrastmiddel? U kunt meer informatie vinden in onderstaande folder.
Informatie over intravasculair toegediende jodiumhoudende contrastmiddelen

Uw afspraak op de poli

U wordt verwezen door uw (huis)arts voor het stellen van de juiste diagnose. De (huis)arts beslist welk onderzoek er gedaan moet worden.

Bij het maken van de afspraak krijgt u informatie over het onderzoek en over eventuele voorbereidingen die nodig zijn.
Voor standaardröntgenonderzoeken (röntgenfoto’s van skelet, buik, long/hart (thorax) en neusbijholten (sinus)) hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich melden bij de balie (poli 17) van maandag tot en met vrijdag tussen 08.15 en 16.15 uur.

Voor alle andere onderzoeken moet wel een afspraak worden gemaakt. Dit kunt u telefonisch afspreken via (0299) 457 535, maar ook kunt u aan de balie radiologie een afspraak maken.

De afdeling Radiologie is op dinsdagavond tot 21.00 uur op afspraak geopend, alleen voor bepaalde MRI-scans.

Algemene informatie over uw (eerste) afspraak vindt u op de pagina ‘uw afspraak op de poli‘.

Kopie radiologiebeeld

U kunt een kopie opvragen van uw radiologie onderzoek.

Hiervoor dient u:

Kosten
Als de kopie voor een ander ziekenhuis bestemd is, zijn hier geen kosten aan verbonden. Indien de kopie voor eigen gebruik is, worden hiervoor kosten in rekening gebracht die vooraf betaald dienen te worden bij de administratie. U krijgt hiervan een kwitantie mee die u kunt afgeven op afdeling radiologie

CD met radiologie onderzoek gemaakt vanaf 2005 (digitaal): € 5,00 per CD.
CD met radiologie onderzoek gemaakt voor 2005 (film): € 22,50 per CD.

CD ophalen
Onderzoek na 2005: de CD wordt direct meegegeven (branden CD duurt ongeveer 15 minuten).
Onderzoek voor 2005: de CD kan op een afgesproken datum worden opgehaald (onderzoeken staan op film en zijn extern opgeslagen dus moeten eerst worden opgevraagd en overgezet naar digitaal).

Meer informatie

Afdeling Radiologie
(0299) 457 535
(0299) 457 728

Specialisten

 • Mevrouw M. van Loveren

  Mevrouw M. van Loveren

  Specialisme: Radioloog
  Functie: Radioloog
  Aandachtsgebied: Mamma-radiologie
  Opleiding: OLVG en fellowship NKI-AVL
  Verbonden aan het WLZ sinds: 01-09-2016
  Eerdere werkgevers: NKI-AVL
  Sluiten
   
 • De heer J. M. Sala

  De heer J. M. Sala

   
 • De heer A. Moolhuijzen

  De heer A. Moolhuijzen

   
 • De heer D. Duterloo

  De heer D. Duterloo

   

Patiënteninformatie

Radiologisch onderzoek/behandeling van de bloedvaten
VABE: fibroadenoom verwijderen met behulp van echografie
Variocéle: Radiologisch onderzoek / behandeling van de vena spermatica
MRI-onderzoek van de borsten (mammae)
MRI-onderzoek van bloedvaten
MRI-onderzoek bot en weke delen
MRI-onderzoek van de dunne darm
MRI-onderzoek van de lever en/of galwegen
MRI-onderzoek

Punctie van de mamma (borst) met behulp van echografie
Informatie over nazorg bij contrastvloeistof naast het bloedvat (Extravasatie)
Slokdarmonderzoek
Inspuiting van medicatie in een gewricht en/of pees mbv echografie of rontgendoorlichting
Slikfilm
Abcesdrainage met behulp van de CT-scan
Abcesdrainage mbv echografie
Punctie van de long met behulp van echografie
Ascitesdrainage met behulp van echografie
Punctie van de buik met behulp van echografie
Punctie van de buik met behulp van CT-scan
Oppervlakkige punctie met behulp van echografie
Stereotactisch vacuümbiopt
Nefrostomie behandeling
CT-scan van de bloedvaten in het hoofd
CT-scan van de grote lichaamsslagader
CT-scan van de longen en de buik
CT-scan van de longen en de bovenbuik
Patiënteninformatie: Informatie over intravasculair toegediende jodiumhoudende contrastmiddelen
Barbotage van de schouder
PET-CT scan van het gehele lichaam
Informatie MRI laten maken in andere zorginstelling
CT-scan van de urinewegen
Punctie van de long met behulp van CT-scan
Urethra opspuiting (blaas-plasbuisonderzoek)
Sialogram (speekselklieronderzoek)
Punctie
Mictiecystogram (blaasonderzoek)
Mammografie
Maag- en slokdarmonderzoek
Flebografie vd benen
Echografieonderzoek van de buikorganen
Dunne darmonderzoek
DEXA
Cystogram (blaasonderzoek)
CT-scan van het hoofd en/of de hals
CT-scan wervels, botten, gewrichten, neusbijholten, longen, gehoororgaan
CT-scan van de bloedvaten van de nieren
CT-scan van de longen
CT-scan van de buik
Colon-inloop (contrastfoto's vd dikke darm)
Arthrografie van een gewricht met aansluitend MRI of CT-scan
Arthrografie (contrastonderzoek) van de gewrichten

Zie ook:

Medisch dossier