Inschrijving voor opname

Opname zonder operatie

U heeft met uw specialist afgesproken dat u wordt opgenomen. De polikliniekassistente regelt vervolgens uw opname. Bij het vaststellen van de opnamedatum wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen.

Opname met operatie

U heeft met uw specialist afgesproken dat u wordt opgenomen en geopereerd in het Waterlandziekenhuis. U wordt verwezen naar de opnameplanning (poli 25) om de opnamemogelijkheden te bespreken. Aansluitend maakt u een afspraak voor de preop poli ook op poli 25. Hier worden alle vooronderzoeken en gesprekken zo mogelijk in één afspraak gehouden.  Voor meer informatie over de preoperatieve poli verwijzen wij u naar de webpagina van deze afdeling, bereikbaar via de link.