Voorbereiding op uw opname

Voorbereiding thuis

Voor een goede en veilige behandeling is het verstandig om voordat u wordt opgenomen vast te denken over het volgende:

1. Bent u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest of heeft u in het buitenland een ingreep of operatie ondergaan? Heeft u daaraan infecties overgehouden? Woont of werkt u op een varkens-, mestkalveren- of vleeskuikenbedrijf? Mogelijk draagt u dan de MRSA bacterie bij u. Is dit het geval, dan moet uw opname worden uitgesteld. Beantwoord u één van deze drie vragen met ‘ja’ neem dan contact op met uw huisarts. Meer over MRSA leest u hieronder.

2.Voor sommige onderzoeken of behandelingen is het belangrijk dat u nuchter bent. Uw arts of verpleegkundige heeft u hierover advies gegeven. Het is belangrijk dat u zich aan dit advies houdt.

3.Een of twee dagen voor uw opname neemt de apothekersassistente telefonisch contact met u op om uw medicatiegebruik door te nemen. Het is handig als u een medicatieoverzicht bij de hand heeft. U kunt een medicatieoverzicht opvragen bij uw eigen apotheek. Meer over veilige medicatie leest  u hieronder.

Nu al werken aan uw herstel
Een opname in het ziekenhuis is meestal van korte duur. Het werken aan een (mogelijk) herstel vindt meestal buiten het ziekenhuis plaats. Daarom is het goed om vast voor uw opname na te denken over:

1. Uw  thuiskomst na opname. Wij raden aan om uw vervoer naar huis tijdig te  regelen. Ook is het verstandig dat u niet alleen naar huis gaat, niet alleen thuiskomt en de eerste nacht niet alleen bent.

2. Mantelzorg. Het kan nuttig zijn om voor de eerste periode ‘hulptroepen’ te hebben die  u zouden kunnen helpen bij de dagelijkse dingen als huishouden,  boodschapjes of andere ondersteuning.

Meer informatie over hoe een ziekenhuisopname verloopt leest u in ons Opnamemagazine. Blijven er nog vragen over? Neem dan gerust contact op met het Patiënten Servicepunt, bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer (0299) 457 999.

Hoofdbehandelaar

Als patiënt krijgt u te maken met verschillende specialisten en verpleegkundigen.
Binnen het Waterlandziekenhuis is afgesproken dat  er altijd één specialist uw hoofdbehandelaar is. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor uw diagnose, uw totale behandeling en de voortgang van uw zorg. Ook als u met meerdere specialisten te maken heeft. Meestal is de hoofdbehandelaar de arts die u heeft gezien op de polikliniek en die u heeft laten opnemen in het ziekenhuis. Wie uw hoofdbehandelaar is, krijgt u te horen van de verpleegkundige of de dienstdoende (zaal)arts.

In de praktijk is de hoofdbehandelaar soms niet degene die u dagelijks behandelt. Dit kan elke dag een andere arts zijn, bijvoorbeeld de zaalarts.  De hoofdbehandelaar behoudt echter altijd de supervisie en blijft eindverantwoordelijk voor uw goede zorg.

Indien u vragen heeft voor de hoofdbehandelaar, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige of (zaal)arts. Vragen over uw behandeling kunt u ook stellen aan de arts die u op dat moment behandelt.

Soms is er aanleiding om een andere hoofdbehandelaar aan te wijzen, bijvoorbeeld wanneer uw ziekte andere expertise vereist. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Meenemen voor een meerdaagse opname

Wij vragen u uw afsprakenkaart, identificatiebewijs en uw bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering mee te nemen op de dag van opname. Indien de adresgegevens op uw afsprakenkaart niet meer kloppen, verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden bij de inschrijfbalie. Dit is niet alleen voor het ziekenhuis van belang, maar ook voor u. Als uw gegevens niet kloppen, bent u niet goed bereikbaar en kunnen wij u eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld de tijd van uw opname niet adequaat doorgeven.

Alles op een rijtje:

 • verzekeringsbewijs;
 • afsprakenkaart;
 • naam en telefoonnummer van uw contactpersoon;
 • informatieboekje ‘opname’;
 • alle medicatie die u gebruikt in de originele verpakking. Zowel van medicatie die u van uw apotheek krijgt als van de medicatie die u thuis gebruikt (ook als dit paracetamol uit de drogisterij is);
 • donorcodicil;
 • euthanasieverklaring;
 • toiletartikelen (geen handdoek of washand);
 • nachtkleding;
 • ondergoed;
 • pantoffels;
 • slippers;
 • ochtendjas;
 • dagkleding;
 • eventueel lectuur;
 • eventueel een klein geldbedrag.

Als u onverwacht wordt opgenomen, zorgt het Waterlandziekenhuis voor tijdelijke nachtkleding en toiletspullen. Wij adviseren u geen kostbare of waardevolle spullen mee te nemen.

MRSA

Als u onlangs in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen, dan bestaat de kans dat u ongemerkt de MRSA-bacterie bij u draagt. Lees de uitgebreide Informatie over MRSA.

Medicijnen

Om een goede behandeling te kunnen bieden is het belangrijk dat onze behandelaars weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Om die reden krijgt u voor uw opname een (telefonisch) medicatiegesprek met een apothekersassistente. Met de apothekersassistente kunt u bespreken of u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde medicijnen of stoffen. Het is aan te raden om bij dit gesprek alle medicatie die u gebruikt in de originele verpakking bij de hand te hebben. Eventueel kunt u een medicatieoverzicht opvragen bij uw eigen apotheek. Ook horen wij graag van u welke medicatie u thuis gebruikt. Ook als dit paracetamol is uit de drogisterij.

De ziekenhuisapotheek en de 24-uurs apotheek Waterland kunnen gegevens over uw medicijngebruik opvragen bij uw eigen apotheek. Dit gebeurt voor uw eigen veiligheid. Heeft u hier bezwaar tegen? Neem dan minimaal een week voor de opname contact op met het Apotheek Service Punt, telefoonnummer (0299) 457 900 (maandag t/m vrijdag tussen 20:00 en 21:00 uur).

Contactpersoon

In verband met privacy geven wij geen (medische) informatie over u aan anderen. U kunt uit uw familie of vrienden iemand aanwijzen die optreedt als uw contactpersoon.