Renovatie van de liften

Deze zomer worden de liften op locatie Purmerend gerenoveerd. Eerst zal lift B compleet gerenoveerd worden en daarna lift A. Niet alleen de techniek wordt vervangen, maar ook het interieur wordt vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden aan lift B zal lift A in gebruik blijven en andersom. Met uitzondering van woensdagavond 9 augustus, dan zullen tussen 20.30 en 2.00 uur beiden liften tijdelijk buiten gebruik zijn.

De renovatie duurt t/m 8 september. Tijdens deze hele periode zijn er voor alle afdelingen altijd twee liften te gebruiken. Al betekent dit soms dat u niet de kortste route naar de afdeling kunt nemen.

We hebben maatregelen getroffen om de hinder voor u tot een minimum te beperkten.