Intensievere samenwerking SEH en HAP

Links voorzitter raad van bestuur van het Waterlandziekenhuis dr. Michel Galjee, rechts voorzitter Huisartsencoöperatie Gerke Visser.

 

Landelijke ontwikkelingen in de zorg leiden ook tot nieuwe initiatieven in de regio. De regio Waterland was in 2003 de eerste regio in Nederland waarbij de spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis en de Huisartsenpost (HAP) nauw samenwerkten.
De samenwerking is goed gestart en er is, zoals het hoort bij nieuwe initiatieven, ook veel geleerd. Ruim een jaar geleden besloten beide besturen om de samenwerking en de kwaliteit weer een impuls te geven, zodat de patiëntenzorg verder wordt geoptimaliseerd en goed aan blijft sluiten bij de zorgvraag van de patiënt.

Triageproces
Hans de Bruijne, manager zorg snijdend van het Waterlandziekenhuis en Erik Schoofs, directeur Huisartsenposten Zaanstreek-Waterland, zijn als opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. Hans: ‘We gaan de samenwerking SEH/HAP meer integreren. We zitten nu wel al onder één dak, wat een goede stap was destijds. De processen moeten echter logischer verlopen, zowel voor de patiënt als voor de medewerker. Erik: ‘We willen ernaartoe dat elke patiënt vooraf belt voor een telefonische beoordeling (triage). Hieruit volgt wanneer nodig een consult op afspraak. Komt iemand zonder afspraak, dan vindt bij de voordeur één beoordeling (triage) plaats, die altijd geautoriseerd wordt door een huisarts. Waar nodig vindt aanvullende triage plaats bij verwijzing naar de SEH. Voorheen was het voor de patiënt onduidelijk voor welke behandelaar hij doorverwezen was, de huisartsenpost of de SEH. Soms blijkt de patiënt tijdens de behandeling op de HAP doorverwezen te moeten worden naar de SEH, waarna je in de huidige situatie een nieuwe beoordeling (triage) krijgt. In het verleden moest je dan twee keer hetzelfde verhaal vertellen. Dat was voor alle partijen frustrerend.

Bouwkundige logistiek
Hans: ‘Bouwkundige aanpassingen moeten ervoor zorgen dat misverstanden en onnodig wachten voorkomen worden. En de scheiding  van de wachtkamers maakt duidelijk op welke zorgverlener de patiënt wacht. Als de patiënt van de HAP naar de SEH wordt doorverwezen, moet hij van wachtkamer verwisselen, zonder erna opnieuw het verhaal te hoeven doen. Tevens zal door de verbouwing het toezicht op de SEH worden verbeterd. Ten slotte zal een gezamenlijke werk- en koffiekamer de samenwerking van de mensen van de HAP en de SEH intensiveren. Ook zijn de lijnen zo korter voor overleg tussen huisartsen en SEH-medewerkers.’

‘De architect heeft ervaring in de gezondheidszorg. Omdat wij het als ziekenhuis belangrijk vinden om een constante lijn te hanteren voor de sfeer en bouwkundige prioriteiten, is deze architect ook betrokken bij ons nieuwe Oncologisch Dagcentrum.’

Convenant
Hans vervolgt: ‘Medio januari heeft ook de huisartsencoöperatie overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraar. Dat betekent dat het convenant (overeenkomst) op 26 januari door beide bestuursvoorzitters van het ziekenhuis en de huisartsencoöperatie en de zorgverzekeraar ondertekend kon worden: een heuglijk feit. De afspraken voor de komende tien jaar over de verdeling van de verantwoordelijkheden, de beschrijving van de procedures en de afspraken over de verbouwing zijn daarmee formeel vastgelegd. We kunnen nu uitvoering geven aan het project HAP/SEH, wat betekent dat er aan het einde van dit jaar verbouwd kan gaan worden.’

Gezamenlijke aanpak
Erik: ‘We verwachten dat de medewerkers elkaar beter gaan aanvullen doordat de werkwijzen op elkaar worden afgestemd en de logistiek veel logischer zal verlopen. De werkplekken van de hulpverleners van HAP en SEH zijn meer op elkaar aangesloten. Dit zorgt voor efficiëntie in overleg en meer veiligheid voor patiënten en medewerkers. Dat is voor de patiënt aangenamer, maar ook voor ons als ontvangende partij. Omdat de verbetervoorstellen gezamenlijk zijn gedaan, hebben we alle vertrouwen in deze kwaliteitsimpuls.’