Het gaat goed met de veiligheid in de zorg

Vanaf 18 november vindt dit jaar de Week van de Patiëntveiligheid plaats. Tijdens deze week kwam goed nieuws naar buiten: Nederlandse ziekenhuizen zijn veiliger geworden. Het aantal mensen dat onnodig overlijdt na medisch ingrijpen is in vijf jaar tijd met ruim 50 procent afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor het onderzoek zijn ruim 4.000 dossiers van patiënten uit 20 ziekenhuizen onderzocht.

Werd door veel mensen gedacht dat de in 2008 geformuleerde doelstelling te ambitieus was, het dossieronderzoek wijst uit dat 50 % reductie van de potentieel vermijdbare sterfte is bereikt en dat 50 % reductie van de potentieel vermijdbare schade bijna is bereikt. De gezamenlijke inzet, ondermeer met het VMS*-Veiligheidsprogramma, was en is daarop gericht. Het is zeer motiverend om te zien dat het werkt.

Cultuuronderzoek

Cultuur is een belangrijke factor voor het verbeteren van de patiëntveiligheid. Begin november publiceerden NIVEL en EMGO+/VUmc een onderzoek waaruit bleek dat artsen en verpleegkundigen vinden dat de veiligheidscultuur in de Nederlandse ziekenhuizen is verbeterd en opener is geworden.

Veiligheidswaaier

Ook in het Waterlandziekenhuis is mede dankzij de nadruk op de veiligheidsthema’s (meer info: www.vmszorg.nl) de afgelopen jaren hard gewerkt om de veiligheid te verbeteren.

Veiligheid is echter nooit ‘klaar’. Daarom ontvangen alle zorgverleners van het Waterlandziekenhuis in deze Veiligheidsweek een veiligheidswaaier: een naslagwerk op zakformaat van diverse richtsnoeren met betrekking tot veiligheidsonderwerpen.

Met deze waaier willen de raad van bestuur en het stafbestuur het veiligheidsbeleid extra onder de aandacht brengen en in een handomdraai voor alle zorgverleners beschikbaar stellen.

Zie hier alle nieuwsberichten.